Voor managers - Privacy Management Partners

Ik ben een manager

U bent verantwoordelijk voor een project of afdeling. In uw werk merkt u dat privacywetgeving een factor is om rekening mee te houden. Hoe voorkomt u dat ‘privacy’ voor u een struikelblok wordt? 

Om te beginnen is het nuttig om te begrijpen wat ‘privacy’ is. Want iedereen heeft er een mening over en er bestaan veel misverstanden.

 

Privacy is veel meer dan ‘privacy’.

In feite draait het bij privacy erom dat uw project of afdeling het gebruik van persoonsgegevens met kwaliteits- en veiligheidswaarborgen omkleedt (‘privacywaarborgen’). Zolang dat niet het geval is, overtreedt u de wet. Het voorzien in privacywaarborgen en het beheer ervan behoort tot uw managementverantwoordelijkheden. Als uw dagelijks bestuur dat nog niet heeft verduidelijkt, is er iets aan de hand. Zo behoort uw bestuur u ook de support te bieden om zinvol invulling te kunnen geven aan uw privacyverantwoordelijkheden.

Zónder de juiste privacywaarborgen vormt uw project of afdeling een risico voor mens en bedrijf. Mét de juiste privacywaarborgen opereert u digitaal duurzaam en verleent de privacywetgeving u groen licht. Bij groen licht mag niemand uw aanpak meer om privacyredenen ter discussie stellen – dát is de belofte van de belangrijkste privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Privacy is niet belemmerend

Begrijp de AVG niet als een belemmerende wet. De AVG draagt u ook niet op om voortdurend ‘toestemming’ te moeten vragen – vaak is dat juist in strijd met de wet. Uw uitdaging is om een werkwijze voor elkaar te krijgen die zowel uw bedrijfsdoelstelling(en) dient als waarbij mens en organisatie worden beschermd tegen de risico’s van de informatiemaatschappij. De AVG noemt het bereiken van dat evenwicht ‘data protection by design and by default’ – kortweg Privacy by Design.

 

Uw project of afdeling PrivacyProof®

Het kan heel goed zo zijn dat de setting waarin u moet werken nog niet klopt. Een snelle manier om dit te controleren is met behulp van onze online quick scan. Mocht u het gevoel hebben dat u vast loopt of hulp kunt gebruiken, praten wij graag met u verder. Onze PrivacyProof®-methodiek richt zich met name op de stappen die u moet zetten om Privacy by Design voor elkaar te krijgen, op zo’n manier dat alles AVG-conform, is en dit zowel intern als extern goed begrepen wordt. U zult zien dat ‘privacy’ eigenlijk neerkomt op ‘grip’.