Tag: verantwoordelijke

De AVG in Beeld: dataportabiliteit

In de blogserie “De AVG in Beeld” zullen wij met het oog op ons initiatief Privacy Proof de specifieke onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelen en helder maken. Deze week bespreken wij als eerste in deze serie: de theorie van dataportabiliteit. 

Dataportabiliteit is een van de nieuwe rechten die de AVG toekent aan betrokkenen. De wetgeving duidt het aan met ‘Recht op overdraagbaarheid van gegevens’ (artikel 20).

dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit is een middel van de AVG om betrokkenen meer zeggenschap te geven over hun eigen gegevens. Dat gaat niet zonder dat er aan specifieke voorwaarden zijn voldaan. Wilt u weten wat dataportabiliteit precies inhoudt, en hoe de uitoefening van dit recht werkt? Dan is deze blog voor u.

Lees verder

De ins en outs van het verwerkingsregister (artikel 30 AVG)

blogger: Wendy Tran

Per 25 mei 2018 moet uw organisatie compliant zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Het is dan ook raadzaam om tijdig te beginnen met maatregelen om “AVG-proof” te worden en een verwerkingsregister op te zetten. In de blog Tips & Tricks: maak uw organisatie tijdig AVG-proof introduceerden we al eerder de register- en documentatieplicht die u heeft onder de AVG. Het opzetten en bijhouden van het verwerkingsregister maakt onderdeel uit van deze register- en documentatieplicht.

 

verwerkingsregister

Waarom een verwerkingsregister?

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de AVG. Vanaf dat moment hoeven gegevensverwerkingen niet meer aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld te worden. In plaats daarvan zal uw organisatie vanuit het accountability principe (artikel 5 lid 2 AVG) naleving van de AVG aantoonbaar moeten maken. Het verwerkingsregister draagt hieraan bij. Ook verwerkingsactiviteiten die op dit moment onder het Vrijstellingsbesluit vallen, moeten een plek krijgen in het register. [1]

 

Lees verder