Tag: profilering

De AVG in Beeld: profilering

In de blogserie “De AVG in Beeld” zullen wij met het oog op ons initiatief Privacy Proof de specifieke onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelen en verhelderen. In deze blog gaan we in op profilering. Als u zich aan de AVG wilt houden, moet u bij profilering datakwaliteit, transparantie en menselijkheid in overweging nemen. Wat moet u hier over weten?

profilering

Algoritmes die discrimineren, adverteerders die meer van je weten dan je eigen vader, en fatale fouten als deze:

“Vorige maand is Amerikaanse gevangene Lamonte Mims vrijgelaten op basis van de voorspelling van het algoritme genaamd PSA: Mims kan veilig vrijgelaten worden zonder zorgen voor een terugval. Vijf dagen later vermoordde en beroofde hij een 71 jaar oude man. [..] Een van de medewerkers was vergeten een eerder arrest in het systeem te zetten.” (-Wired.com, vertaald) [1]

Lees verder

Big data en bewustwording

Big data awarenessBlogger: Angélique van Oortmarssen

‘Big data legt onzichtbare criminaliteit bloot’, ‘Slimme combinatie big data verbetert transportvoorspelling’, ‘Hoe China via Big Data modelstudenten creëert’, ‘Gas besparen met big data’, ‘Hoe big data onze eetgewoontes kan veranderen’, ‘Big Data gebruikt om sterfte aan bloedvergiftiging terug te dringen’; zomaar een greep uit nieuwsberichten over big data. Iedereen ziet kansen met data en wil hier iets mee doen. Zo kan de overheid big data gebruiken voor opsporingsactiviteiten, slim inspelen op drukte in het openbaar vervoer en op de weg, signaleren welke voorzieningen waar nodig zijn, het op de juiste plekken inzetten van wijkteams en het aanbieden van passende zorg en onderwijs.

Voorts kunnen bedrijven veel geld verdienen met big data; niet voor niets wordt big data het ‘nieuwe goud’ genoemd. Zo kunnen bedrijven big data gebruiken voor klantanalyses en daardoor gerichter reclame maken (geen spam, maar maatwerk), gerichtere dienstverlening aanbieden en producten en diensten in de markt zetten die beter inspelen op de behoefte van de consument. Op het eerste gezicht lijkt het een win-win situatie; burgers plukken immers ook de vruchten van een goed gebruik van big data. Echter, hoe meer data over burgers beschikbaar is, hoe groter de kans is dat hun belangen (on)bewust en onrechtmatig geschaad worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stigmatisering, negatieve besluitvorming of uitsluiting op basis van (onjuiste) profilering. De hamvraag voor organisaties is: op welke manier kan big data het beste gebruikt worden, welke privacyregels gelden er en hoe kan hier het beste mee omgegaan worden?

Lees verder