Tag: privacy by design

Privacy by design: hoe breng je het in praktijk?

privacy awarenessAuteur: Bart de Goeij

Veel organisaties kunnen wel onder woorden brengen hoe verwerkingen ‘privacy by design’ moeten worden ingericht. Tegelijkertijd vinden organisaties het in praktijk lastig om te komen tot een vaste werkwijze die gevolgd moet worden, niet in de laatste plaats omdat organisaties ‘from scratch’ een aanpak voor het werken volgens privacy by design proberen op te tuigen.

Het is belangrijk om je te realiseren dat privacy by design een algemeen beginsel is en geen technisch vereiste. De essentie is dat medewerkers die aan de slag gaan met persoonsgegevens op tijd nadenken over persoonsgegevensbescherming, oftewel vóórdat zij keuzes maken ten aanzien van de vormgeving van de verwerking. Om dit te realiseren reikt de AVG al verschillende concrete instrumenten aan die helpen om de essentie van privacy by design een plek te geven in het voortbrengingsproces en/of de beleidsontwikkeling. Het eerste is de DPIA (art 35 AVG; Nederlandse afkorting: GEB). Het tweede is de verplichte registratie van verwerkingen in het verwerkingsregister (art 30 AVG). Als organisaties hier slim mee omgaan, is de basis voor het voldoen aan privacy by design gelegd. Lees verder

Big data en bewustwording

Big data awarenessBlogger: Angélique van Oortmarssen

‘Big data legt onzichtbare criminaliteit bloot’, ‘Slimme combinatie big data verbetert transportvoorspelling’, ‘Hoe China via Big Data modelstudenten creëert’, ‘Gas besparen met big data’, ‘Hoe big data onze eetgewoontes kan veranderen’, ‘Big Data gebruikt om sterfte aan bloedvergiftiging terug te dringen’; zomaar een greep uit nieuwsberichten over big data. Iedereen ziet kansen met data en wil hier iets mee doen. Zo kan de overheid big data gebruiken voor opsporingsactiviteiten, slim inspelen op drukte in het openbaar vervoer en op de weg, signaleren welke voorzieningen waar nodig zijn, het op de juiste plekken inzetten van wijkteams en het aanbieden van passende zorg en onderwijs.

Voorts kunnen bedrijven veel geld verdienen met big data; niet voor niets wordt big data het ‘nieuwe goud’ genoemd. Zo kunnen bedrijven big data gebruiken voor klantanalyses en daardoor gerichter reclame maken (geen spam, maar maatwerk), gerichtere dienstverlening aanbieden en producten en diensten in de markt zetten die beter inspelen op de behoefte van de consument. Op het eerste gezicht lijkt het een win-win situatie; burgers plukken immers ook de vruchten van een goed gebruik van big data. Echter, hoe meer data over burgers beschikbaar is, hoe groter de kans is dat hun belangen (on)bewust en onrechtmatig geschaad worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stigmatisering, negatieve besluitvorming of uitsluiting op basis van (onjuiste) profilering. De hamvraag voor organisaties is: op welke manier kan big data het beste gebruikt worden, welke privacyregels gelden er en hoe kan hier het beste mee omgegaan worden?

Lees verder

Licht op de digitale schaduw: verantwoord innoveren met Big Data

De interdisciplinaire expertgroep Big Data en Privacy, Big data Licht op de digitale schaduwsamengesteld uit experts vanuit de wetenschap, overheid, bedrijfsleven en politiek, heeft op 5 oktober haar eindrapport overhandigd aan de opdrachtgever, het Ministerie van Economische Zaken. De boodschap aan alle organisaties die big data voor hun innovatieplannen willen gebruiken: de mogelijkheden zijn er!

Lees verder

Privacy by design voorziet in behoefte aan a-typische innovatie

Blogger: Bart de Goeij

Het beginsel privacy by design dat de Europese privacyverordening (AVG) introduceert als eis voor alle toepassingen waarin persoonsgegevens verwerkt worden, privacy by design
is niet alleen van belang voor een betere bescherming van deze gegevens. Het is ook van belang om tegenwicht te bieden aan de trend van almaar groter wordende
toegankelijkheid en herleidbaarheid van gegevens, waardoor de persoonlijke levenssfeer ongemerkt steeds kleiner wordt. Lees verder