Tag: ICT

Baas over eigen zorgdata in een digitaal landschap

Informatie- en communicatietechnologie biedt zowel burgers als bedrijven en overheden enorme kansen. Dit geldt ook in de gezondheidszorg. Welke beren op de weg kunnen we verwachten? Wat betekent dit voor het recht van de zorgconsument op de informationele zelfbeschikking? Biedt de privacywetgeving op dit moment voldoende bescherming voor de zorgconsument? Hieronder wordt ingegaan op deze vragen.

Lees verder

Aandachtspunten bij eHealth voor zorgaanbieders

Zorg staat (weer) op de agenda van de Autoriteit Persoonsgegevens dit jaar. Vorig jaar was AP al bezig met gezondheidsgegevens in commerciële context. Dit jaar spreekt de AP in het toezichtskader[1] over risicogericht toezicht op zorginstellingen. Speciale aandacht gaat zoals vanouds uit naar de beveiliging van medische gegevens. Ook focust de AP zich extra op de juiste grondslag met name bij uitwisselingen van medische gegevens. Tot zover geen spannende ontwikkelingen waar organisaties niet reeds waakzaam voor zijn in praktijk. Er zijn meer enerverende uitdagingen waar in deze blog een achtergrond voor wordt geschetst: eHealth. 

 

Lees verder

Nu ook gecertificeerd als Certified Information Privacy Technologist (CIPT)!

CIPTTot voor kort waren onze medewerkers onder andere gecertificeerd als CIPP (zowel Europe als World) en CIPM. Echter mogen wij sinds kort ook het label Certified Information Privacy Technologist aan ons IAPP-rijtje toevoegen. Dit met dank aan een van onze partners Joris Hutter, die hiervoor ook het aanspreekpunt zal zijn. Met deze mooie toevoeging aan ons profiel zijn we nog beter in staat om privacy toe te passen in IT en technologie.

Wilt u privacymanagement dat rekening houdt met IT en technologie? Neem contact met ons op.

Privacy by design voorziet in behoefte aan a-typische innovatie

Blogger: Bart de Goeij

Het beginsel privacy by design dat de Europese privacyverordening (AVG) introduceert als eis voor alle toepassingen waarin persoonsgegevens verwerkt worden, privacy by design
is niet alleen van belang voor een betere bescherming van deze gegevens. Het is ook van belang om tegenwicht te bieden aan de trend van almaar groter wordende
toegankelijkheid en herleidbaarheid van gegevens, waardoor de persoonlijke levenssfeer ongemerkt steeds kleiner wordt. Lees verder