Tag: EU

Zeven tips voor een effectieve PIA

Eind vorig jaar werd een compromis bereikt in de EU ovePrivacy Impact Assessment, PIAr de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Onder de AVG is het de norm om structureel en doeltreffend maatregelen te treffen tegen onbehoorlijke of onzorgvuldige verwerking van persoons­gegevens. Om dat op de juiste manier te doen, bevat de AVG een artikel over de uitvoering van Privacy Impact Assessment’s (PIA’s). In deze blog leggen wij uit wat de AVG over PIA’s zegt en geven wij zeven tips om een PIA goed uit te voeren.

Lees verder

EU verordening: voorlopig definitieve tekst

Gisteravond bereikte Brussel het akkoord over de nieuwe Europese privacyverordening. Kijk hier voor de voorlopig officiële tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is op inhoud de definitieve versie op basis waarvan op donderdag 17 december in Straatsburg gestemd zal worden. Tekstueel kunnen Europese wetgevingsjuristen begin 2016 nog marginale wijzigingen aanbrengen alvorens de uiteindelijke versie wordt gepubliceerd.
Klik hier om het voorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming (Final compromise) te downloaden. Download the official text for the General Data Protection Regulation (Final compromise) here.

Lees verder

EU akkoord over nieuwe privacyverordening

In Brussel is een akkoord bereikt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gisteravond werden de laatste horden genomen in de wetgevingsonderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europese Parlement en de EU-Raad. Er resteren nu alleen nog maar enkele formaliteiten voordat de AVG officieel wordt gepubliceerd. Hiermee is een einde gekomen aan een wetgevingstraject van vier jaar.
Lees verder