Tag: download

Definitieve tekst Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd

Afgelopen woensdagavond publiceerde de Raad van de Europese Unie de definitieve tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zal zorgen voor één Europese wet en zal de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen. In 2018, na afloop van de implementatietermijn hebben we dus een nieuwe regelgevend kader. Vanaf dat moment geldt de norm om structureel en doeltreffend maatregelen te treffen tegen nalatige verwerking van persoons­gegevens.

Op 8 april heeft de Raad over dit onderwerp gestemd, op 13 april heeft het Europees Parlement het voorstel van de AVG nog plenair behandeld en op 14 april 2016  is de verordening definitief aangenomen tijdens de plenaire vergadering van het Europese Parlement.

Lees verder