Tag: big data

Big data en bewustwording

Big data awarenessBlogger: Angélique van Oortmarssen

‘Big data legt onzichtbare criminaliteit bloot’, ‘Slimme combinatie big data verbetert transportvoorspelling’, ‘Hoe China via Big Data modelstudenten creëert’, ‘Gas besparen met big data’, ‘Hoe big data onze eetgewoontes kan veranderen’, ‘Big Data gebruikt om sterfte aan bloedvergiftiging terug te dringen’; zomaar een greep uit nieuwsberichten over big data. Iedereen ziet kansen met data en wil hier iets mee doen. Zo kan de overheid big data gebruiken voor opsporingsactiviteiten, slim inspelen op drukte in het openbaar vervoer en op de weg, signaleren welke voorzieningen waar nodig zijn, het op de juiste plekken inzetten van wijkteams en het aanbieden van passende zorg en onderwijs.

Voorts kunnen bedrijven veel geld verdienen met big data; niet voor niets wordt big data het ‘nieuwe goud’ genoemd. Zo kunnen bedrijven big data gebruiken voor klantanalyses en daardoor gerichter reclame maken (geen spam, maar maatwerk), gerichtere dienstverlening aanbieden en producten en diensten in de markt zetten die beter inspelen op de behoefte van de consument. Op het eerste gezicht lijkt het een win-win situatie; burgers plukken immers ook de vruchten van een goed gebruik van big data. Echter, hoe meer data over burgers beschikbaar is, hoe groter de kans is dat hun belangen (on)bewust en onrechtmatig geschaad worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stigmatisering, negatieve besluitvorming of uitsluiting op basis van (onjuiste) profilering. De hamvraag voor organisaties is: op welke manier kan big data het beste gebruikt worden, welke privacyregels gelden er en hoe kan hier het beste mee omgegaan worden?

Lees verder

Licht op de digitale schaduw: verantwoord innoveren met Big Data

De interdisciplinaire expertgroep Big Data en Privacy, Big data Licht op de digitale schaduwsamengesteld uit experts vanuit de wetenschap, overheid, bedrijfsleven en politiek, heeft op 5 oktober haar eindrapport overhandigd aan de opdrachtgever, het Ministerie van Economische Zaken. De boodschap aan alle organisaties die big data voor hun innovatieplannen willen gebruiken: de mogelijkheden zijn er!

Lees verder

Een goed Big Data plan heeft geen toestemming nodig

Deze week stond het nieuws bol van de ‘Big Data’-plannen van ING om data-analyses te gaan uitvoeren op de betalingsgegevens van hun klanten om zo de klant te voorzien van mogelijk interessante aanbiedingen van bedrijven. ING haastte zich te benadrukken dat die analyse alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant zou gebeuren (‘opt-in’). Ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, nu Autoriteit Persoonsgegevens) benadrukte in zijn eerste reactie dat de plannen van ING uitsluitend toelaatbaar waren als de klant toestemming had gegeven voor de analyses. Je zou dus zeggen dat het met de plannen van ING wel goed zit. Als de klant toestemming geeft, mag het. Einde discussie! Iedereen tevreden.

Big data
Of toch niet?  Uit de vele negatieve reacties, zowel in de pers als op social media, bleek dat veel mensen niet gediend waren van de plannen van de ING. U zou kunnen zeggen: “Waar zeuren die mensen over? Als ze niet mee willen doen, dan geven ze toch gewoon geen toestemming?” In die visie is toestemming een panacee; een toverwoord dat in een klap alles goed maakt. Die visie is fundamenteel onjuist.

Lees verder