Tag: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Tooling voor de Privacy Professional

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) is sinds 25 mei 2018 een feit. Organisaties in Europa, en in sommige gevallen ook daarbuiten[1], moeten bij het verwerken van persoonsgegevens zich aan strengere privacywet- en regelgeving houden. Niet alleen dat, organisaties moeten ook aantoonbaar aan de AVG voldoen,[2] de zogenaamde verantwoordingsplicht[3]. Onderdeel van de verantwoordingsplicht zijn:  

  • het vastleggen van een verwerkingsregister[4]; en
  • het documenteren van datalekken[5].

Lees verder

Uitvoeringswet AVG zet puntjes op de i

Op Internetconsultatie.nl is het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoeringswet AVG) in openbare consultatie gegaan. De uitvoeringswet vormt een belangrijk sluitstuk van de AVG. Wij praten u alvast bij over de inhoud van het wetsvoorstel.

Lees verder

De nieuwe Europese privacyverordening: u moet overschakelen vanaf 25 mei

U kunt hier de Europese Privacyverordening downloaden in het Nederlands en Engels.

 

De nieuwe Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming – hierna AVG) geldt vanaf 25 mei 2016. Europese verordening (AVG)Alle organisaties in de publieke en private sector worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen en krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken en spelen de boeterisico’s tot 20 miljoen euro of maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet. Alleen opsporingsinstanties en het OM zijn van de AVG vrijgesteld, omdat zij onder aparte privacywetgeving vallen.

Lees verder

Definitieve tekst Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd

Afgelopen woensdagavond publiceerde de Raad van de Europese Unie de definitieve tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zal zorgen voor één Europese wet en zal de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen. In 2018, na afloop van de implementatietermijn hebben we dus een nieuwe regelgevend kader. Vanaf dat moment geldt de norm om structureel en doeltreffend maatregelen te treffen tegen nalatige verwerking van persoons­gegevens.

Op 8 april heeft de Raad over dit onderwerp gestemd, op 13 april heeft het Europees Parlement het voorstel van de AVG nog plenair behandeld en op 14 april 2016  is de verordening definitief aangenomen tijdens de plenaire vergadering van het Europese Parlement.

Lees verder

EU verordening: voorlopig definitieve tekst

Gisteravond bereikte Brussel het akkoord over de nieuwe Europese privacyverordening. Kijk hier voor de voorlopig officiële tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is op inhoud de definitieve versie op basis waarvan op donderdag 17 december in Straatsburg gestemd zal worden. Tekstueel kunnen Europese wetgevingsjuristen begin 2016 nog marginale wijzigingen aanbrengen alvorens de uiteindelijke versie wordt gepubliceerd.
Klik hier om het voorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming (Final compromise) te downloaden. Download the official text for the General Data Protection Regulation (Final compromise) here.

Lees verder

Workshop (corporate) governance/privacy management

Hoe voldoen organisaties aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Waaruit bestaan uw risico’s? Aan welke eisen moet u voldoen om uw ‘license to operate’ te verdienen of in stand te houden? Wat is de beste aanpak? Hoe krijgt u andere afdelingen mee? Hoe zit het met de meldplicht datalekken? Deze vragen op het gebied van (corporate) governance en privacy management worden beantwoord in de Workshop Privacy van de Compliance Academy te Doorn.

Aanmelden

Geïnteresseerd? U kunt zich nog inschrijven voor de workshop op 19 november aanstaande. Klik hier voor meer informatie.