Tag: 2016/679

De nieuwe Europese privacyverordening: u moet overschakelen vanaf 25 mei

U kunt hier de Europese Privacyverordening downloaden in het Nederlands en Engels.

 

De nieuwe Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming – hierna AVG) geldt vanaf 25 mei 2016. Europese verordening (AVG)Alle organisaties in de publieke en private sector worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen en krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken en spelen de boeterisico’s tot 20 miljoen euro of maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet. Alleen opsporingsinstanties en het OM zijn van de AVG vrijgesteld, omdat zij onder aparte privacywetgeving vallen.

Lees verder