Grip op datalekken  
Passie voor privacy?  Solliciteer nu
Bent u voorbereid op de AVG?
Grip op privacy

Over Privacy Proof

De klok tikt. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet uw informatiehuishouding op 25 mei 2018 volledig zijn ingericht conform deze nieuwe wet. Zo niet, dan bent u kwetsbaar voor discussie, misbruik of aansprakelijkheidsclaims. En bovenal loopt u het risico dat privacygevoelige informatie over uw cliënten of medewerkers door anderen wordt misbruikt of geopenbaard. Bovendien kan de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens bij gebleken omissies u boetes opleggen tot 20 miljoen euro of 4% van uw jaaromzet.

 

Bewustwordingsinitiatief Privacy Proof

Voorkomen is veruit te verkiezen boven genezen. Er resteren nog maar weinig dagen. Deze tijd heeft u hard nodig, want privacybescherming heeft meer voeten in de aarde dan u denkt. Om hierbij de nodige ondersteuning te bieden lanceerde Privacy Management Partners het bewustwordingsinitiatief Privacy Proof. Gedurende heel 2017 zullen bijeenkomsten worden georganiseerd die elk een specifiek onderdeel van de AVG verduidelijken.

De klok tikt, u heeft nog:

Privacy Proof Privacywetgeving AVG