Grip op datalekken  
Bent u voorbereid op de AVG?
Grip op privacy

Privacy Proof: uw privacygegevens tijdig beschermd volgens AVG-normering

Privacy Proof Privacywetgeving AVG

De klok tikt. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet uw informatiehuishouding op 25 mei 2018 volledig zijn ingericht conform deze nieuwe wet. Zo niet, dan bent u kwetsbaar voor discussie, misbruik of aansprakelijkheidsclaims. En bovenal loopt u het risico dat privacygevoelige informatie over uw cliënten of medewerkers door anderen wordt misbruikt of geopenbaard. Bovendien kan de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens bij gebleken omissies u boetes opleggen tot 20 miljoen euro of 4% van uw jaaromzet.

 

Bewustwordingsinitiatief Privacy Proof

Voorkomen is veruit te verkiezen boven genezen. Er resteren nog maar weinig dagen. Deze tijd heeft u hard nodig, want privacybescherming heeft meer voeten in de aarde dan u denkt. Om hierbij de nodige ondersteuning te bieden lanceerde Privacy Management Partners het bewustwordingsinitiatief Privacy Proof. Gedurende heel 2017 zullen bijeenkomsten worden georganiseerd die elk een specifiek onderdeel van de AVG verduidelijken.

Ook in de blogserie De AVG in Beeld zullen wij met het oog op ons initiatief Privacy Proof de specifieke onderdelen van de AVG behandelen en verhelderen. Regelmatig posten wij blogs met als onderwerpen: dataportabiliteit, recht van inzage, gegevenswissing, toestemming, etc. Volg ons op social media om geen blog te missen!

Wij hebben in het voorjaar een eerste succesvolle reeks kennistafels georganiseerd waarin relaties en anderen succesvol zijn geïnformeerd over de nieuwe wetgeving. Voor updates over een nieuwe reeks, hou vooral onze social media in de gaten! Volg ons op Facebook en Twitter, of meld u aan voor onze nieuwsbrief.