PMP ondersteunt interne FG

FG’s die handen en/of kennis tekort komen, kunnen altijd terecht bij PMP. Te denken valt aan: 

  • Toetsing AVG-oplossingen (AVG-audit)
  • Assistentie bij uitvoering en beoordeling data protection impact assessments (DPIA’s)
  • Bestuurlijk advies en verslaglegging
  • Hulp bij onderzoek naar klachten en incidenten als datalekken
  • Voorlichting en training
  • Assistentie bij eventuele contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)