Persoonsgegevens als bedrijfskapitaal

De Franse overheid zoekt naar mogelijkheden om een graantje mee te pikken van de inkomsten die internetgiganten als Google en Facebook genieten dankzij activiteiten in Frankrijk. Door allerlei belastingontwijkingsconstructies is dat nu namelijk nog niet het geval.

persoonsgegevens
[1]

Nadat een eerder voorstel om gebruik van het Franse deel van internet te belasten was gesneuveld, is een commissie van hoge belastingambtenaren nu met een nieuw idee gekomen. Namelijk het volgende: een belasting op het verwerken van persoonsgegevens. Het Franse financiële dagblad Les Échos, dat dit nieuws brengt, constateert terecht dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan.
Toch zitten er wel een paar interessante aspecten aan dit bericht.  In de eerste plaats is het natuurlijk opvallend dat het uit de financiële hoek komt. Hoewel, zo vreemd is het misschien ook weer niet dat belastingambtenaren -beter dan bedrijven- zelf oog hebben op de waarde van persoonsgegevens. Veel bedrijven beseffen zich nog onvoldoende dat gegevens, en dan vaak vooral persoonsgegevens, een steeds belangrijker stuk bedrijfskapitaal vormen. Persoonsgegevens zijn voor een bedrijf in de eerste plaats bedrijfsinformatie en daarmee een asset – des te meer als je er ook commercieel iets mee kan. Daarmee is de waarde van een bedrijf of een dienst ook uit te drukken in de aard, omvang en kwaliteit van (met name) klant- en transactiebestanden. Data is money.Tegelijkertijd is er het besef dat er negatieve effecten kunnen zijn. Ongebreidelde dataverwerking kan voor de personen om wie het gaat, kleinere en grotere risico’s met zich meebrengen die geen enkel fatsoenlijk bedrijf zijn doelgroepen toewenst. En ook de overheid heeft zich dit te realiseren. Op informatieverwerkers rust daarom de verantwoordelijkheid om te voorzien in gebalanceerde oplossingen.

Wettelijk bestaan er op dit gebied ook spelregels, voor behoorlijke en zorgvuldige informatieverwerking binnen de kaders van de wet. Privacy compliance draait in essentie om de vraag hoe die gebalanceerde oplossingen optimaal kunnen worden gerealiseerd. Zo’n belasting draagt niet rechtstreeks bij aan het realiseren van zulke oplossingen. Maar ten minste een deel van de inkomsten daaruit zou door de overheid gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van privacy compliance. Bijvoorbeeld door informatie, kennis en tools beschikbaar te maken voor goedwillende organisaties, en het toezicht op de data cowboys in het vakgebied te intensiveren.

[1] Afbeelding van Tim Evanson

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *