Grip op datalekken  
Passie voor privacy?  Solliciteer nu
Grip op Privacy

Over ons

Privacy Management Partners komt voort uit de praktijk. Wij werkten als privacy experts bij toonaangevende bedrijven en de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook waren wij intensief betrokken bij de totstandkoming van privacywetgeving.

Wij helpen om de verbinding te verstevigen tussen bestuur, werkvloer en ondersteunende diensten zoals informatiemanagement, juridische zaken, informatiebeveiliging, inkoop of ICT.

Tot onze klanten behoren uiteenlopende organisaties, waaronder financiële instellingen, gemeenten, ministeries en medische instanties. Onze adviseurs zijn CIPP en CIPM gecertificeerd.

 

Onze visie

Privacywetgeving is geen ‘kan niet/mag niet wetgeving’. Goed doordachte privacy compliance ondersteunt organisatiedoelstellingen, gaat onnodige lastendruk tegen en werkt vertrouwen versterkend.

 

Onze aanpak

Wij luisteren naar u en werken stapsgewijs. Vaak op basis van kennisoverdracht en dialoog. Samen werken we aan haalbare en evenwichtige oplossingen, zodat u aantoonbaar voldoet aan de privacywetgeving (privacy compliance).