Onderwijs

PMP richt zich op zowel PO als VO. Inmiddels begeleiden we diverse schoolbesturen bij het opzetten en onderhouden van een effectief privacymanagementsysteem. Hoe ga je om met gevoelige informatie? Welke afspraken zijn er nodig voor het gebruik van social media en het plaatsen van foto’s en filmpjes? Dit soort lastige vragen kent u ongetwijfeld. Samen met u bekijken we hoe u hier binnen de kaders van wet- en regelgeving mee om kunt gaan.

 

Privacy Impact Assessment (PIA)

Om privacyrisico’s in kaart te brengen bent u als schoolbestuur verplicht om PIA’s uit te voeren. Onze ervaring is dat een standaard PIA-aanpak minder geschikt is. Vraagstukken op het niveau van voorgenomen beleid of wetgeving zijn vaak complexer en strategischer van aard. Daarom hebben wij het voorgeschreven PIA-model voor de Rijksdienst doorontwikkeld tot een aanpak die recht doet aan de complexiteit en strategische impact van wetgeving en beleid.

 

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Als schoolbestuur bent u verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Ook met het invullen van deze belangrijke rol helpen wij u graag. Wij doen hiervoor een beroep op ons eigen team of ons vertrouwde netwerk. Neem voor meer informatie over onze FG-diensten contact met ons op.

Ga naar diensten voor een compleet overzicht van onze producten en dienstverlening.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over:

  • privacy in ketens
  • DPIA’s
  • privacymanagement

 

Maak kennis met ons team van professionals