Decentrale overheid (o.a. gemeenten)

 

Hoe gaat u om met privacyrisico’s binnen de administratieve organisatie van uw gemeente, provincie, waterschap of uitvoerende instantie? Hoe verwerkt u gevoelige informatie op een effectieve manier en wekt u vertrouwen bij alle betrokkenen? Ons Team Decentraal helpt u met passende antwoorden.

 

Wat is uw visie op privacy?

Als het om privacybeleid gaat, hanteren veel decentrale overheden vooral een operationele aanpak. Een bestuurlijke visie en de benodigde beleidscoördinatie ontbreken vaak. Herkent u deze situatie? Dan loopt u het risico om uw eigen organisatie én uw ketenpartners onnodige beperkingen op te leggen of om verkeerde beslissingen te nemen. Hierdoor creëert u ongewild extra privacy-risico’s en komt het vertrouwen van belanghebbenden onder druk te staan. 

 

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Als decentrale overheidsinstantie bent u verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Laat u deze rol graag door een externe partij vervullen? Dan doen we graag een beroep op ons eigen team van professionals of ons vertrouwde netwerk. Een FG via PMP voldoet altijd aan de strengste eisen. 

 

Privacy Impact Assessment (DPIA)

Ons Team Decentraal heeft veel ervaring in het uitvoeren van DPIA’s bij gemeenten. Op basis van deze ervaringen hebben wij onze aanpak steeds verder kunnen ontwikkelen. Ons team voert DPIA’s uit op ingewikkelde onderwerpen binnen de gemeente, maar ook bij ketenregie bij o.a. ondermijning en sociaal domein. Wij voeren ook DPIA’s uit die meerdere gemeenten betreffen, bijvoorbeeld in de vorm van regio-DPIA’s en Ronde Tafels.

 

Lees meer over onze FG-diensten          Lees meer over onze PIA-diensten

 

Gratis en vrijblijvende intake

Kiest u voor een gedegen aanpak van uw privacyvraagstukken met vertrouwde privacy-specialisten? Neem dan contact op met een van onderstaande specialisten en plan een afspraak voor een vrijblijvende intake.