Centrale overheid

Werkt u bij de rijksoverheid? Dan heeft u in uw primaire processen met veel verschillende organisaties te maken. Binnen of buiten de overheid. Dit maakt gegevensverwerking en informatiestromen vaak complex. Hoe gaat u hiermee om?

Ook het beheersen van privacyrisico’s is een grote uitdaging. Dit vraagt aandacht op het niveau van uw eigen organisatie maar ook op ketenniveau.

werken-bij.jpg

 

Effectieve privacy governance binnen ketens

heeft veel ervaring met privacyvraagstukken in het speelveld van Justitie en Veiligheid en op andere plekken binnen de centrale overheid. Onze specialisten adviseren u en bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve privacy governance binnen ketens. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Privacy Impact Assessment (PIA)

Om privacyrisico’s in kaart te brengen bent u als overheidsinstantie verplicht om PIA’s uit te voeren. Onze ervaring is dat een standaard PIA-aanpak minder geschikt is. Vraagstukken op het niveau van voorgenomen beleid of wetgeving zijn vaak complexer en strategischer van aard. Daarom hebben wij het voorgeschreven PIA-model voor de Rijksdienst doorontwikkeld tot een aanpak die recht doet aan de complexiteit en strategische impact van wetgeving en beleid.

 

Informatiebeveiliging en privacy Kennisnet

Bij de ondersteuning aan scholen maken we dankbaar gebruik van de aanpak informatiebeveiliging en privacy die Kennisnet heeft opgezet. Met onze ervaring rond privacymanagement en de kennis van processen en systemen in het onderwijs zijn we in staat om deze aanpak snel en effectief voor u te realiseren. Zodat u kunt voldoen aan wet- en regelgeving én goed onderwijs kunt geven. Samen met u zoeken we naar praktijkgerichte en werkbare oplossingen.

 

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Als overheidsinstelling bent u verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Ook met het invullen van deze belangrijke rol helpen wij u graag. Wij doen hiervoor een beroep op ons eigen team of ons vertrouwde netwerk. Neem voor meer informatie over onze FG-diensten contact met ons op.

Ga naar diensten voor een compleet overzicht van onze producten en dienstverlening.

Neem contact op met Koen Versmissen voor meer informatie over:

  • privacy in ketens
  • PIA’s
  • privacymanagement
  • AVG
  • FG-dienstverlening

 

Maak kennis met ons team van professionals