Onze mensen

Koen Versmissen

dr. Koen Versmissen, CIPP/E CIPM CIPT FIP » managing partner

Koen Versmissen, van huis uit informaticus, kan zich als het gaat over privacywetgeving met de besten meten. Die kennis deed hij op als privacy adviseur en trainer, en eerder bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Koen is bekend met beleidsprocessen bij de overheid, politiek sensitief en altijd op zoek naar oplossingen die zowel gedegen als pragmatisch zijn. Klanten waarderen hem om zijn open, flexibele en resultaatgerichte instelling, zijn kennis van zaken en om zijn vermogen om ingewikkelde zaken eenvoudig te maken, zowel in woord als in geschrift.

Interviews

CIPP-E
CIPM_logo
CIPT
FIP Fellow of Information Privacy
Joris Hutter

drs. Joris Hutter, CIPP/E CIPM CIPT CISM PSP »  partner / financieel manager

Joris Hutter heeft een bedrijfskundige en ICT achtergrond en adviseert bedrijven en overheidsinstellingen bij (integrale) beveiliging, bedrijfscontinuïteit en privacyvraagstukken. In de visie van Joris dient ook privacy als organisatiedoorsnijdend thema vanuit een managementaanpak te worden aangestuurd. Joris kan zich in korte tijd de processen van een organisatie of een procesketen eigen maken en is inzetbaar in situaties waarbij de vertaalslag gemaakt moet worden van concept en beleid naar concrete invoering en uitvoering.

Sergej Katus

mr. Sergej Katus, CIPP/E CIPM FIP »  partner

Sergej Katus helpt bedrijven en overheidsinstellingen om optimaal om te gaan met privacywetgeving. Hij is een ervaren Data Protection Officer – onder meer door zijn werk als privacy officer van NS. Sergej kenmerkt zich door praktische oplossingen en beschikt over 20 jaar wetsexpertise en praktijkervaring. Hij begon als onderzoeker dataverwerking en EU-wetgeving aan de universiteit van Leuven (B). Daarna was hij zelf intensief betrokken bij de totstandkoming van privacywetgeving. Sergej is vertrouwd met uiteenlopende vraagstukken: e-commerce, publieke dienstverlening, procurement, big data, personeelsgegevens, fraudemanagement, veiligheid, informatiebeveiliging, auditability en stakeholdermanagement.

Interviews

Jeroen Terstegge

mr. drs. Jeroen Terstegge, CIPP E/US »  partner

Jeroen Terstegge is een van Nederlands meest vooraanstaande privacy juristen. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring op privacy gebied en was als Privacy Officer van Philips een van de geestelijk vaders van de Binding Corporate Rules (BCRs). Jeroen’s stijl kenmerkt zich door het grotere plaatje te zien zonder de details uit het oog te verliezen en complexiteit terug te brengen tot de essentie. Jeroen is vertrouwd met privacyvraagstukken in multinationale omgevingen, privacy impact assessments, wet- en regelgeving en stakeholdermanagement in sectoren zoals e-commerce, energie, finance, ICT en HRM.

Interviews

jacques def-1x1

Jacques Eding MSc RE, CIPP/E CIPM CIPT FIP » senior technology consultant  

Jacques Eding heeft als cyberrisk- en privacy consultant / trainer een sterk track record op het gebied van informatie risicomanagement, integrale beveiliging en maatschappelijk verantwoorde omgang met persoonsgegevens binnen zeer diverse organisaties. Dit in rollen zoals auditor, manager, adviseur, interim CISO, interim FG, en coach, zowel met strategische, tactische als operationele opdrachten. Jacques is in staat complexe problemen terug te brengen naar oorzaken en consequenties, en kan door zijn brede en diepgaande kennis en ervaring dit voor alle stakeholders inzichtelijk maken. Daarnaast heeft Jacques kennis van informatierisicomanagement, gegevensbescherming, (cyber)security, AO/IC, IT-beheer en beheersingsprocessen. Jacques is trainer over privacy-, security- en risicomanagement. Jacques is ingeschreven in het beroepsregister van NOREA (RE).

FIP Fellow of Information Privacy
logo-isc2-cissp-square
CISA.H2c
CISM
Sue Chang

mr. drs. Sue Chang, CIPP/E CIPM » senior legal consultant  

Sue Chang is senior juridisch consultant bij Privacy Management Partners. Zij is afgestudeerd sinoloog en heeft daarna haar rechtenstudie voltooid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sue was jarenlang werkzaam als bedrijfsjurist. In die hoedanigheid kwam zij ook in aanraking met privacy, een onderwerp dat door de jaren heen voor organisaties steeds actueler werd. Zij is zeer ervaren in het omgaan met privacyvraagstukken in een diverse omgeving en kan moeiteloos schakelen tussen verschillende stakeholders binnen een organisatie (directie, ondernemingsraad, belanghebbende afdelingen). Hierdoor is zij in staat om samen met betrokken partijen pragmatische oplossingen te bedenken die een organisatie vooruit kunnen helpen zonder dat de bedrijfsvoering wordt gehinderd.

Marjolein Hoff

mr. Marjolein Hoff, CIPM » senior legal consultant  

Marjolein Hoff heeft jarenlange ervaring als juridisch adviseur, beleidsmedewerker en wetgevingsjurist bij ministeries, gemeenten en semioverheidsinstanties. Marjolein Hoff heeft vele gemeenten geholpen met privacy. Zij was senior privacy adviseur voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar zij te maken had met uiteenlopende privacyvraagstukken: implementatie van de AVG, privacy in het sociaal domein, vroegsignalering, schuldhulpverlening, integrale gegevensdeling, gebruik BSN, Big Data, fraudebestrijding. Ook was zij het contactpunt namens de VNG voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Marjolein Hoff vertaalt in haar rol als functionaris voor gegevensbescherming de abstracte regels uit de AVG naar de alledaagse gemeentelijke praktijk. Privacy wordt ten onrechte vaak als probleem gezien terwijl dit, met de juiste aanpak, grote efficiencyvoordelen oplevert en voor een goed imago zorgt. Marjolein Hoff past deze visie toe in haar functie als functionaris voor gegevensbescherming, biedt gemeenten rust en houvast en richt zich op echte oplossingen voor echte problemen met als uiteindelijke doel: het zorgvuldig en efficiënt omgaan met informatie tot een vanzelfsprekendheid maken.

Karen Siemers

mr. drs. Karen Siemers, CIPP/E CIPM FIP »  senior legal consultant

Karen Siemers is senior juridisch consultant bij Privacy Management Partners. In haar werkzaamheden ondersteunt ze bedrijven en overheidsinstanties bij privacyvraagstukken, zowel met betrekking tot naleving van wet- en regelgeving als strategisch privacy management. Ze heeft een multidisciplinaire achtergrond in media, communicatie en recht. Naast haar rol als privacyjurist legt ze in haar adviesrol graag de nadruk op andere essentiële onderdelen van privacy en gegevensbescherming: praktische implementatie, heldere interne en externe communicatie en het bredere maatschappelijke debat. Binnen het team is Karen de specialist in de verwerking van medische gegevens en e-Health. Daarnaast geeft ze trainingen over privacyrecht en datalekkenmanagement.

Wendy Tran

Wendy Tran LL.M, CIPP/E CIPM FIP »  legal consultant

Wendy Tran is juridisch consultant bij Privacy Management Partners en heeft een achtergrond in Fiscaal Recht en Recht en Technologie. Ze heeft Privacy Impact Assessments en Privacy Quick Scans uitgevoerd voor klanten uit diverse sectoren zoals de Rijksoverheid, de hospitality sector, het onderwijs, consumentengoederen en de industriële sector. Ze heeft een hands-on en no-nonsense mentaliteit, ervaring met privacy risicobeoordelingen en ervaring in het ontwikkelen van privacymanagement programma’s voor organisaties.

Bart de Goeij

Bart de Goeij MSc, CIPP/E CIPM CIPT FIP »  consultant

Bart de Goeij heeft een achtergrond in informatiemanagement en heeft meegewerkt aan projecten op dat gebied bij uiteenlopende overheidsorganisaties. Hij is sinds enkele jaren betrokken bij privacyadvisering aan voornamelijk overheidsorganisaties, en heeft zich daarbij verdiept in ketensamenwerking. Bart is met name vertrouwd met het veiligheids- en sociaal domein. Zijn kracht is dat hij partijen met elkaar in gesprek brengt doordat hij verschillen in verwachtingen of uitgangspunten signaleert en aankaart. Zijn analytische vermogen en onafhankelijke instelling komen daarbij van pas.

FIP Fellow of Information Privacy
IMG_5108

mr. Richard Ridderhof, CIPP/E» legal consultant / bedrijfsjurist

Richard Ridderhof heeft de masters Informatierecht en Staats- en Bestuursrecht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn opleiding heeft hij werkervaring opgedaan in privacywetgeving, big data en cybersecurity. Hij is afgestudeerd op de privacyrechtelijke aspecten van drones. Richard kent het bedrijfsleven en de overheid goed door zijn werkervaring als bedrijfsjurist. Zo kan hij u goed van dienst zijn.

maurice def 1

Maurice Reedijk MSc, CIPP/E CIPM » consultant

Maurice Reedijk is een afgestudeerde socioloog die veel affiniteit heeft met technologische, filosofische en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens zijn master ‘Grootstedelijke vraagstukken en beleid’ heeft hij zich vooral gericht op de kansen en risico’s van digitalisering binnen overheden, steden en organisaties. Maurice heeft voor zijn masterscriptie onderzoek gedaan naar de digitale ontwikkeling van de Gemeente Utrecht en de mogelijke privacygevolgen hiervan voor haar burgers. Hiervoor is hij genomineerd voor de thesis award van het Rotterdamse Urban Big Data Knowledge Lab. Maurice is nu werkzaam als junior consultant voor Privacy Management Partners en vindt plezier in het ondersteunen, ontwikkelen en evalueren van privacy beleid.

alfonso def-1x1

Alfonso Okué LL.B, CIPP/E » consultant

Alfonso Okué heeft in juni 2017 zijn studie HBO-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond. Het afstudeeronderzoek van Alfonso ging over het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit afstudeeronderzoek heeft hij bij de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) te Hilversum verricht. Daarbij vormden zijn conclusie en aanbevelingen een ‘privacy-blauwdruk’ voor de gehele NOS-organisatie. Verder heeft hij ervaring opgedaan met het verlenen van rechtsbijstand, het geven van presentaties over het Nederlands recht en het spreken voor een belangrijk publiek. Naast zijn werkzaamheden binnen Privacy Management Partners studeert Alfonso de premaster Nederlands Recht met civiel effect.

Sander van der Smissen

Sander van der Smissen MSc, CIPP/E » consultant

Sander van der Smissen heeft een achtergrond in de sociale wetenschap. Tijdens zijn studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam groeide zijn interesse in de gebieden van burgerschap, burgerrechten en veiligheid. Dit resulteerde uiteindelijk in een masterthesis die als onderwerp nationale beleidsontwerpen rondom (counter)terrorisme had. Via belangstelling voor deze ogenschijnlijke tegenstelling tussen het beleidsdoel van veiligheid en het burgerrecht vrijheid, is Sander zich bezig gaan houden met privacywetgeving. Met een passie voor met name het ethische vraagstuk rondom privacy, richt Sander zich nu als consultant op de sectoren overheid en onderwijs.

Sander Roobol

Sander Roobol LL.M, CIPP/E » legal consultant

Sander Roobol is legal consultant bij PMP. Hij heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd (UU) met als specialisatie intellectueel eigendom en privacy. Zijn interesse voor privacy is aangewakkerd dankzij zijn onderzoek naar YouTube en de doorgifte van persoonsgegevens aan derden. Dit vormde de aanleiding zich verder in privacy te verdiepen. Sander is afgestudeerd op het onderzoek naar de internationale doorgifte van persoonsgegevens aan organisaties in de Verenigde Staten op grond van het Privacy Shield en de verhouding daarvan tot Europese (privacy) wetgeving. Verder heeft hij binnen een grote overheidsinstantie ervaring opgedaan met gegevensbescherming. Zijn werk kenmerkt zich door een pragmatische aanpak en oplossingsgerichte werkwijze waarmee hij complexe vraagstukken inzichtelijk en oplosbaar maakt.

Foto Jan Anton 1

drs. ing. Jan Anton Buis CIPP/E, PSPO » consultant

Jan Anton Buis heeft veel ervaring opgedaan met organisatie- en procesverbetering. Hij is actief geweest in zowel de retail- als in de zakelijke dienstverlening. Dit combineert hij met affiniteit met ICT-, juridische- en finance-onderwerpen. Hij heeft concrete privacy-ervaring opgedaan in diverse commerciële en overheidsomgevingen. Jan Anton Buis streeft naar een breed draagvlak voor oplossingen en zoekt naar een balans tussen rekening houden met behoeften van belanghebbenden, korte termijn noodzaak en lange termijn houdbaarheid.

tjerk.vroon

Tjerk Vroon, CIPP/E CIPM » consultant

Tjerk Vroon heeft een achtergrond in de commerciële dienstverlening en het onderwijs waarbij het zwaartepunt lag in oplossings- en klantgerichte communicatie en het geven van trainingen en opleiding. Als consultant bij Privacy Management Partners is Tjerk continu bezig om met zijn vaardigheden en kennis praktische, bruikbare beheersmaatregelen te ontwikkelen en daarna te implementeren. Tjerk heeft als doelstelling om processen niet ingewikkelder te maken dan nodig, maar om te adviseren in oplossingen die werkbaar zijn binnen de kaders van de wetgeving.

LR_ElineElstgeest_8595

Eline Elstgeest MSc MA, CIPP/E CIPM » consultant

Eline Elstgeest heeft de masters Bestuurskunde en Filosofie gevolgd aan Universiteit Leiden. Voor de studie Filosofie heeft zij haar thesis geschreven over de filosofische achtergronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierbij heeft ze aandacht besteed aan de conceptualisatie van privacy als gegevensbescherming en de ontstaansgeschiedenis van de AVG. Daarnaast heeft zij de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het meten en stimuleren van informatieveiligheids- en privacybewustzijn in organisaties, onder andere door middel van het geven van workshops, het ontwikkelen van campagnemateriaal en het uitvoeren van nulmetingen.

DSCF0431

Jan Bosma LL.M CIPP/E CIPM » consultant

Jan Bosma heeft een bachelor rechtsgeleerdheid en de legal research master aan de Universiteit Utrecht gevolgd, waarbij hij zich in de eindfase heeft toegelegd op intellectueel eigendomsrecht en gegevensbeschermingsrecht. Voor zijn master thesis beoordeelde hij de Nederlandse praktijk van het achterhalen van de NAW-gegevens van internetgebruikers wier IP-adres wordt gebruikt om inbreuk te maken op auteursrecht via BitTorrent-netwerken in het licht van de AVG.

Jan werkt grondig en zoekt naar heldere doelen om werkbare oplossingen te bieden. Zijn ervaringen liggen in het opstellen en operationaliseren van beleid; hij was bestuursvoorzitter van een studentensportvereniging en droeg later bij aan de reorganisatie van een universitair studentensportorgaan.

anna def 1x1

Anna Poulssen » communicatie & PR

Anna Poulssen is studente Communicatie- en informatiewetenschappen (UU) en richt zich in haar studie op organisationele communicatie en de begrijpelijkheid, toegankelijkheid en overtuigingskracht van informatie. Daarnaast heeft zij kennis over beleidscommunicatie (minor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen) en volgt zij nog een minor Entrepreneurship. Anna past de kennis uit deze studierichtingen toe om bij Privacy Management Partners de online communicatie en marketing verder te ontwikkelen, waarbij zij zich richt op het vergroten van de online vindbaarheid en aantrekkelijkheid van Privacy Management Partners.

Bente

Bente, CIPD »  junior happiness officer

Bente werkt parttime bij PMP. Na haar puppycursus en verschillende vormen van zelfstudie werkt zij iedere dag hard om haar Certified Information Privacy Dog-titel te mogen voeren. Op kantoor kennen de collega’s haar als een toegankelijke enthousiaste hond die ontspannen en een tikkie eigenwijs haar dagen doorbrengt. Haar positieve instelling, loyaliteit en onderzoeksvaardigheden maken haar tot een onmisbare aanvulling van het PMP-team. De theoretische kennis besteedt zij uit aan haar collega’s, maar in knuffelen en slapen is niemand zo goed als Bente.