Grip op datalekken  
Passie voor privacy?  Solliciteer nu
Grip op Privacy

Onze mensen

Koen Versmissen

dr. Koen Versmissen, CIPP/E CIPM CIPT »  partner

Koen Versmissen, van huis uit informaticus, kan zich als het gaat over privacywetgeving met de besten meten. Die kennis deed hij op als privacy adviseur en trainer, en eerder bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Koen is bekend met beleidsprocessen bij de overheid, politiek sensitief en altijd op zoek naar oplossingen die zowel gedegen als pragmatisch zijn. Klanten waarderen hem om zijn open, flexibele en resultaatgerichte instelling, zijn kennis van zaken en om zijn vermogen om ingewikkelde zaken eenvoudig te maken, zowel in woord als in geschrift.

Joris Hutter

drs. Joris Hutter, CIPP/E CIPM CIPT CISM PSP »  partner / financieel manager

Joris Hutter heeft een bedrijfskundige en ICT achtergrond en adviseert bedrijven en overheidsinstellingen bij (integrale) beveiliging, bedrijfscontinuïteit en privacyvraagstukken. In de visie van Joris dient ook privacy als organisatiedoorsnijdend thema vanuit een managementaanpak te worden aangestuurd. Joris kan zich in korte tijd de processen van een organisatie of een procesketen eigen maken en is inzetbaar in situaties waarbij de vertaalslag gemaakt moet worden van concept en beleid naar concrete invoering en uitvoering.

Sergej Katus

mr. Sergej Katus, CIPP/E CIPM »  partner

Sergej Katus helpt bedrijven en overheidsinstellingen om optimaal om te gaan met privacywetgeving. Hij is een ervaren Data Protection Officer – onder meer door zijn werk als privacy officer van NS. Sergej kenmerkt zich door praktische oplossingen en beschikt over 20 jaar wetsexpertise en praktijkervaring. Hij begon als onderzoeker dataverwerking en EU-wetgeving aan de universiteit van Leuven (B). Daarna was hij zelf intensief betrokken bij de totstandkoming van privacywetgeving. Sergej is vertrouwd met uiteenlopende vraagstukken: e-commerce, publieke dienstverlening, procurement, big data, personeelsgegevens, fraudemanagement, veiligheid, informatiebeveiliging, auditability en stakeholdermanagement.

Jeroen Terstegge

mr. drs. Jeroen Terstegge, CIPP E/US »  partner

Jeroen Terstegge is een van Nederlands meest vooraanstaande privacy juristen. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring op privacy gebied en was als Privacy Officer van Philips een van de geestelijk vaders van de Binding Corporate Rules (BCRs). Jeroen’s stijl kenmerkt zich door het grotere plaatje te zien zonder de details uit het oog te verliezen en complexiteit terug te brengen tot de essentie. Jeroen is vertrouwd met privacyvraagstukken in multinationale omgevingen, privacy impact assessments, wet- en regelgeving en stakeholdermanagement in sectoren zoals e-commerce, energie, finance, ICT en HRM.

IMG_7379_5

mr. Marleen de Wilde » algemeen manager

Marleen de Wilde studeerde rechten aan Universiteit Leiden, met specialisatie Gezondheidsrecht. Binnen de juridische functies die zij heeft vervuld, hield zij zich vanaf 2000 ook bezig met strategisch management, marketingcommunicatie en het inrichten en optimaliseren van organisaties. Marleen is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Privacy Management Partners.

Zij werkte voor industrie, overheid en kennisinstituten. Marleen is gedreven en energiek met een mindset om (privacy)zaken voor elkaar te krijgen. Privacy is net als de zorg voor ons milieu; omdat je er evenwichtig digitaal duurzaam mee om moet gaan! Haar adagium: denk altijd vanuit het belang van de ander.

jacques def-1x1

Jacques Eding MSc RE, CIPP/E CIPM CIPT » senior technology consultant  

Jacques Eding heeft als cyberrisk- en privacy consultant / trainer een sterk track record op het gebied van informatie risicomanagement, integrale beveiliging en maatschappelijk verantwoorde omgang met persoonsgegevens binnen zeer diverse organisaties. Dit in rollen zoals auditor, manager, adviseur, interim CISO, interim FG, en coach, zowel met strategische, tactische als operationele opdrachten. Jacques is in staat complexe problemen terug te brengen naar oorzaken en consequenties, en kan door zijn brede en diepgaande kennis en ervaring dit voor alle stakeholders inzichtelijk maken. Daarnaast heeft Jacques kennis van informatierisicomanagement, gegevensbescherming, (cyber)security, AO/IC, IT-beheer en beheersingsprocessen. Jacques is trainer over privacy-, security- en risicomanagement. Jacques is ingeschreven in het beroepsregister van NOREA (RE).

FIP Fellow of Information Privacy
logo-isc2-cissp-square
CISA.H2c
CISM
Karen Siemers

mr. drs. Karen Siemers, CIPP/E CIPM »  legal consultant

Karen Siemers is juridisch consultant bij Privacy Management Partners. In haar werkzaamheden ondersteunt ze bedrijven en overheidsinstanties bij privacyvraagstukken, zowel met betrekking tot naleving van wet- en regelgeving als strategisch privacy management. Ze heeft een multidisciplinaire achtergrond in media, communicatie en recht. Naast haar rol als privacy jurist legt ze in haar adviesrol graag de nadruk op andere essentiële onderdelen van privacy en gegevensbescherming: praktische implementatie, heldere interne en externe communicatie en het bredere maatschappelijke debat. Binnen het team is Karen de specialist in de verwerking van medische gegevens en e-Health. Daarnaast geeft ze trainingen over privacyrecht en datalekkenmanagement.

Wendy Tran

Wendy Tran LLM, CIPP/E CIPM »  legal consultant

Wendy Tran is juridisch consultant bij Privacy Management Partners en heeft een achtergrond in Fiscaal Recht en Recht en Technologie. Ze heeft Privacy Impact Assessments en Privacy Quick Scans uitgevoerd voor klanten uit diverse sectoren zoals de Rijksoverheid, de hospitality sector, het onderwijs, consumentengoederen en de industriële sector. Ze heeft een hands-on en no-nonsense mentaliteit, ervaring met privacy risicobeoordelingen en ervaring in het ontwikkelen van privacymanagement programma’s voor organisaties.

Bart de Goeij

Bart de Goeij MSc, CIPM CIPT »  consultant

Bart de Goeij heeft een achtergrond in informatiemanagement en heeft meegewerkt aan projecten op dat gebied bij uiteenlopende overheidsorganisaties. Hij is sinds enkele jaren betrokken bij privacyadvisering aan voornamelijk overheidsorganisaties, en heeft zich daarbij verdiept in ketensamenwerking. Bart is met name vertrouwd met het veiligheids- en sociaal domein. Zijn kracht is dat hij partijen met elkaar in gesprek brengt doordat hij verschillen in verwachtingen of uitgangspunten signaleert en aankaart. Zijn analytische vermogen en onafhankelijke instelling komen daarbij van pas.

Natalja Krijgsman

Natalja Krijgsman MSc, CIPM »  consultant

Een studie in Corporate Communication, een liefde voor onderzoek en schrijven en interesse in technologie en privacy hebben haar jonge carrière gevormd. Twee jaar geleden gaf een Big Data-adviesrapport voor de Gemeente Utrecht en de succesvolle nasleep daarvan Natalja het duwtje in de richting van privacy. Dit momentum gebruikt zij in R&D-projecten voor PMP, de focus op Big Data en communicatiebeleid rondom privacy.

IMG_5108

mr. Richard Ridderhof » legal consultant

Richard Ridderhof heeft de masters Informatierecht en Staats- en Bestuursrecht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn opleiding heeft hij werkervaring opgedaan in privacywetgeving, big data en cybersecurity. Hij is afgestudeerd op de privacyrechtelijke aspecten van drones. Richard kent het bedrijfsleven en de overheid goed door zijn werkervaring als bedrijfsjurist. Zo kan hij u goed van dienst zijn.

benjamin def-1x1

mr. Benjamin Williams, CIPP/E CIPM » technology consultant

Benjamin Williams is jurist en heeft ruim 10 jaar ervaring in de IT-branche bij een van de meest toonaangevende netwerkbeveiligingsorganisaties, waar hij verschillende commerciële functies heeft bekleed. In zijn vorige rol als Security accountmanager bestond zijn takkenpakket, naast het uitvoeren van diverse product-trainingen, uit het geven van security awareness sessies, het adviseren van system integrators en eindklanten betreffende security- en privacyvraagstukken. Benjamin is van mening dat het huidige Security & Privacy landschap vereist van organisaties om continu in staat te zijn om de vertaalslag te kunnen maken van security & privacy risico’s naar praktisch uitvoerbaar beleid teneinde de algehele security & privacy bewustwording te verhogen.

maurice def 1

Maurice Reedijk MSc » consultant

Maurice Reedijk is een afgestudeerde socioloog die veel affiniteit heeft met technologische, filosofische en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens zijn master ‘Grootstedelijke vraagstukken en beleid’ heeft hij zich vooral gericht op de kansen en risico’s van digitalisering binnen overheden, steden en organisaties. Maurice heeft voor zijn masterscriptie onderzoek gedaan naar de digitale ontwikkeling van de Gemeente Utrecht en de mogelijke privacygevolgen hiervan voor haar burgers. Hiervoor is hij genomineerd voor de thesis award van het Rotterdamse Urban Big Data Knowledge Lab. Maurice is nu werkzaam als junior consultant voor Privacy Management Partners en vindt plezier in het ondersteunen, ontwikkelen en evalueren van privacy beleid.

alfonso def-1x1

Alfonso Okué LLB » consultant

Alfonso Okué heeft in juni 2017 zijn studie HBO-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond. Het afstudeeronderzoek van Alfonso ging over het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit afstudeeronderzoek heeft hij bij de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) te Hilversum verricht. Daarbij vormden zijn conclusie en aanbevelingen een ‘privacy-blauwdruk’ voor de gehele NOS-organisatie. Verder heeft hij ervaring opgedaan met het verlenen van rechtsbijstand, het geven van presentaties over het Nederlands recht en het spreken voor een belangrijk publiek. Naast zijn werkzaamheden binnen Privacy Management Partners studeert Alfonso de premaster Nederlands Recht met civiel effect.

Annemarie Dekker

Annemarie Dekker BA »  office manager

Annemarie Dekker heeft na haar HBO opleiding Internationale Studies de focus gelegd op het office management. Zij is al ruim 10 jaar specialist op dit gebied en haalt veel voldoening uit het managen van een organisatie. Daarnaast is zij trainingscoördinator van Privacy Management Partners en probeert vraag en aanbod goed met elkaar af te stemmen in de consultancy wereld.

anna def 1x1

Anna Poulssen »  communicatie & PR

Anna Poulssen is studente Communicatie- en informatiewetenschappen (UU) en richt zich in haar studie op organisationele communicatie en de begrijpelijkheid, toegankelijkheid en overtuigingskracht van informatie. Daarnaast wil zij haar kennis over beleidscommunicatie uitbreiden en volgt daarom een minor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (UU). Anna past de kennis uit deze studierichtingen toe om bij Privacy Management Partners de online communicatie en marketing verder te ontwikkelen, waarbij zij zich richt op het vergroten van de online vindbaarheid en aantrekkelijkheid van Privacy Management Partners.