Onze mensen - Privacy Management Partners

Onze mensen

Koen Versmissen

dr. Koen Versmissen, CIPP/E CIPM CIPT FIP »  partner

Koen Versmissen, van huis uit informaticus, kan zich als het gaat over privacywetgeving met de besten meten. Die kennis deed hij op als privacy adviseur en trainer, en eerder bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Koen is bekend met beleidsprocessen bij de overheid, politiek sensitief en altijd op zoek naar oplossingen die zowel gedegen als pragmatisch zijn. Klanten waarderen hem om zijn open, flexibele en resultaatgerichte instelling, zijn kennis van zaken en om zijn vermogen om ingewikkelde zaken eenvoudig te maken, zowel in woord als in geschrift.

Interviews

CIPP-E
CIPM_logo
CIPT
FIP Fellow of Information Privacy
Joris Hutter

drs. Joris Hutter, CIPP/E CIPM CIPT CISM PSP »  partner / financieel manager

Joris Hutter heeft een bedrijfskundige en ICT achtergrond en adviseert bedrijven en overheidsinstellingen bij (integrale) beveiliging, bedrijfscontinuïteit en privacyvraagstukken. In de visie van Joris dient ook privacy als organisatiedoorsnijdend thema vanuit een managementaanpak te worden aangestuurd. Joris kan zich in korte tijd de processen van een organisatie of een procesketen eigen maken en is inzetbaar in situaties waarbij de vertaalslag gemaakt moet worden van concept en beleid naar concrete invoering en uitvoering.

Sergej Katus

mr. Sergej Katus, CIPP/E CIPM FIP »  partner

Sergej Katus helpt bedrijven en overheidsinstellingen om optimaal om te gaan met privacywetgeving. Hij is een ervaren Data Protection Officer – onder meer door zijn werk als privacy officer van NS. Sergej kenmerkt zich door praktische oplossingen en beschikt over 20 jaar wetsexpertise en praktijkervaring. Hij begon als onderzoeker dataverwerking en EU-wetgeving aan de universiteit van Leuven (B). Daarna was hij zelf intensief betrokken bij de totstandkoming van privacywetgeving. Sergej is vertrouwd met uiteenlopende vraagstukken: e-commerce, publieke dienstverlening, procurement, big data, personeelsgegevens, fraudemanagement, veiligheid, informatiebeveiliging, auditability en stakeholdermanagement.

Interviews

Jeroen Terstegge

mr. drs. Jeroen Terstegge, CIPP E/US »  partner

Jeroen Terstegge is een van Nederlands meest vooraanstaande privacy juristen. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring op privacy gebied en was als Privacy Officer van Philips een van de geestelijk vaders van de Binding Corporate Rules (BCRs). Jeroen’s stijl kenmerkt zich door het grotere plaatje te zien zonder de details uit het oog te verliezen en complexiteit terug te brengen tot de essentie. Jeroen is vertrouwd met privacyvraagstukken in multinationale omgevingen, privacy impact assessments, wet- en regelgeving en stakeholdermanagement in sectoren zoals e-commerce, energie, finance, ICT en HRM.

Interviews

IMG_7379_5

mr. Marleen de Wilde » algemeen manager

Marleen de Wilde studeerde rechten aan Universiteit Leiden, met specialisatie Gezondheidsrecht. Binnen de juridische functies die zij heeft vervuld, hield zij zich vanaf 2000 ook bezig met strategisch management, marketingcommunicatie en het inrichten en optimaliseren van organisaties. Marleen is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Privacy Management Partners.

Zij werkte voor industrie, overheid en kennisinstituten. Marleen is gedreven en energiek met een mindset om (privacy)zaken voor elkaar te krijgen. Privacy is net als de zorg voor ons milieu; omdat je er evenwichtig digitaal duurzaam mee om moet gaan! Haar adagium: denk altijd vanuit het belang van de ander.

jacques def-1x1

Jacques Eding MSc RE, CIPP/E CIPM CIPT FIP » senior technology consultant  

Jacques Eding heeft als cyberrisk- en privacy consultant / trainer een sterk track record op het gebied van informatie risicomanagement, integrale beveiliging en maatschappelijk verantwoorde omgang met persoonsgegevens binnen zeer diverse organisaties. Dit in rollen zoals auditor, manager, adviseur, interim CISO, interim FG, en coach, zowel met strategische, tactische als operationele opdrachten. Jacques is in staat complexe problemen terug te brengen naar oorzaken en consequenties, en kan door zijn brede en diepgaande kennis en ervaring dit voor alle stakeholders inzichtelijk maken. Daarnaast heeft Jacques kennis van informatierisicomanagement, gegevensbescherming, (cyber)security, AO/IC, IT-beheer en beheersingsprocessen. Jacques is trainer over privacy-, security- en risicomanagement. Jacques is ingeschreven in het beroepsregister van NOREA (RE).

FIP Fellow of Information Privacy
logo-isc2-cissp-square
CISA.H2c
CISM
Sue Chang

mr. drs. Sue Chang, CIPP/E CIPM » senior legal consultant  

Sue Chang is senior juridisch consultant bij Privacy Management Partners. Zij is afgestudeerd sinoloog en heeft daarna haar rechtenstudie voltooid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sue was jarenlang werkzaam als bedrijfsjurist. In die hoedanigheid kwam zij ook in aanraking met privacy, een onderwerp dat door de jaren heen voor organisaties steeds actueler werd. Zij is zeer ervaren in het omgaan met privacyvraagstukken in een diverse omgeving en kan moeiteloos schakelen tussen verschillende stakeholders binnen een organisatie (directie, ondernemingsraad, belanghebbende afdelingen). Hierdoor is zij in staat om samen met betrokken partijen pragmatische oplossingen te bedenken die een organisatie vooruit kunnen helpen zonder dat de bedrijfsvoering wordt gehinderd.

Karen Siemers

mr. drs. Karen Siemers, CIPP/E CIPM FIP »  legal consultant

Karen Siemers is juridisch consultant bij Privacy Management Partners. In haar werkzaamheden ondersteunt ze bedrijven en overheidsinstanties bij privacyvraagstukken, zowel met betrekking tot naleving van wet- en regelgeving als strategisch privacy management. Ze heeft een multidisciplinaire achtergrond in media, communicatie en recht. Naast haar rol als privacy jurist legt ze in haar adviesrol graag de nadruk op andere essentiële onderdelen van privacy en gegevensbescherming: praktische implementatie, heldere interne en externe communicatie en het bredere maatschappelijke debat. Binnen het team is Karen de specialist in de verwerking van medische gegevens en e-Health. Daarnaast geeft ze trainingen over privacyrecht en datalekkenmanagement.

Wendy Tran

Wendy Tran LL.M, CIPP/E CIPM FIP »  legal consultant

Wendy Tran is juridisch consultant bij Privacy Management Partners en heeft een achtergrond in Fiscaal Recht en Recht en Technologie. Ze heeft Privacy Impact Assessments en Privacy Quick Scans uitgevoerd voor klanten uit diverse sectoren zoals de Rijksoverheid, de hospitality sector, het onderwijs, consumentengoederen en de industriële sector. Ze heeft een hands-on en no-nonsense mentaliteit, ervaring met privacy risicobeoordelingen en ervaring in het ontwikkelen van privacymanagement programma’s voor organisaties.

Bart de Goeij

Bart de Goeij MSc, CIPP/E CIPM CIPT »  consultant

Bart de Goeij heeft een achtergrond in informatiemanagement en heeft meegewerkt aan projecten op dat gebied bij uiteenlopende overheidsorganisaties. Hij is sinds enkele jaren betrokken bij privacyadvisering aan voornamelijk overheidsorganisaties, en heeft zich daarbij verdiept in ketensamenwerking. Bart is met name vertrouwd met het veiligheids- en sociaal domein. Zijn kracht is dat hij partijen met elkaar in gesprek brengt doordat hij verschillen in verwachtingen of uitgangspunten signaleert en aankaart. Zijn analytische vermogen en onafhankelijke instelling komen daarbij van pas.

IMG_5108

mr. Richard Ridderhof, CIPP/E» legal consultant / bedrijfsjurist

Richard Ridderhof heeft de masters Informatierecht en Staats- en Bestuursrecht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn opleiding heeft hij werkervaring opgedaan in privacywetgeving, big data en cybersecurity. Hij is afgestudeerd op de privacyrechtelijke aspecten van drones. Richard kent het bedrijfsleven en de overheid goed door zijn werkervaring als bedrijfsjurist. Zo kan hij u goed van dienst zijn.

benjamin def-1x1

mr. Benjamin Williams, CIPP/E CIPM CISSP » technology consultant

Benjamin Williams is jurist en heeft ruim 10 jaar ervaring in de IT-branche bij een van de meest toonaangevende netwerkbeveiligingsorganisaties, waar hij verschillende commerciële functies heeft bekleed. In zijn vorige rol als Security accountmanager bestond zijn takkenpakket, naast het uitvoeren van diverse product-trainingen, uit het geven van security awareness sessies, het adviseren van system integrators en eindklanten betreffende security- en privacyvraagstukken. Benjamin is van mening dat het huidige Security & Privacy landschap vereist van organisaties om continu in staat te zijn om de vertaalslag te kunnen maken van security & privacy risico’s naar praktisch uitvoerbaar beleid teneinde de algehele security & privacy bewustwording te verhogen.

maurice def 1

Maurice Reedijk MSc, CIPP/E » consultant

Maurice Reedijk is een afgestudeerde socioloog die veel affiniteit heeft met technologische, filosofische en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens zijn master ‘Grootstedelijke vraagstukken en beleid’ heeft hij zich vooral gericht op de kansen en risico’s van digitalisering binnen overheden, steden en organisaties. Maurice heeft voor zijn masterscriptie onderzoek gedaan naar de digitale ontwikkeling van de Gemeente Utrecht en de mogelijke privacygevolgen hiervan voor haar burgers. Hiervoor is hij genomineerd voor de thesis award van het Rotterdamse Urban Big Data Knowledge Lab. Maurice is nu werkzaam als junior consultant voor Privacy Management Partners en vindt plezier in het ondersteunen, ontwikkelen en evalueren van privacy beleid.

alfonso def-1x1

Alfonso Okué LL.B » consultant

Alfonso Okué heeft in juni 2017 zijn studie HBO-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond. Het afstudeeronderzoek van Alfonso ging over het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit afstudeeronderzoek heeft hij bij de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) te Hilversum verricht. Daarbij vormden zijn conclusie en aanbevelingen een ‘privacy-blauwdruk’ voor de gehele NOS-organisatie. Verder heeft hij ervaring opgedaan met het verlenen van rechtsbijstand, het geven van presentaties over het Nederlands recht en het spreken voor een belangrijk publiek. Naast zijn werkzaamheden binnen Privacy Management Partners studeert Alfonso de premaster Nederlands Recht met civiel effect.

Sander van der Smissen

Sander van der Smissen MSc, CIPP/E » consultant

Sander van der Smissen heeft een achtergrond in de sociale wetenschap. Tijdens zijn studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam groeide zijn interesse in de gebieden van burgerschap, burgerrechten en veiligheid. Dit resulteerde uiteindelijk in een masterthesis die als onderwerp nationale beleidsontwerpen rondom (counter)terrorisme had. Via belangstelling voor deze ogenschijnlijke tegenstelling tussen het beleidsdoel van veiligheid en het burgerrecht vrijheid, is Sander zich bezig gaan houden met privacywetgeving. Met een passie voor met name het ethische vraagstuk rondom privacy, richt Sander zich nu als consultant op de sectoren overheid en onderwijs.

Sander Roobol

Sander Roobol LL.M » legal consultant

Sander Roobol is legal consultant bij PMP. Hij heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd (UU) met als specialisatie intellectueel eigendom en privacy. Zijn interesse voor privacy is aangewakkerd dankzij zijn onderzoek naar YouTube en de doorgifte van persoonsgegevens aan derden. Dit vormde de aanleiding zich verder in privacy te verdiepen. Sander is afgestudeerd op het onderzoek naar de internationale doorgifte van persoonsgegevens aan organisaties in de Verenigde Staten op grond van het Privacy Shield en de verhouding daarvan tot Europese (privacy) wetgeving. Verder heeft hij binnen een grote overheidsinstantie ervaring opgedaan met gegevensbescherming. Zijn werk kenmerkt zich door een pragmatische aanpak en oplossingsgerichte werkwijze waarmee hij complexe vraagstukken inzichtelijk en oplosbaar maakt.

IMG_3949_Facetune_03.05.2018-14_01_38

Sebastian van Espelo LL.M CIPP/E » consultant

Sebastian van Espelo heeft eerst een combinatiestudie van Recht en Economie gevolgd en heeft vervolgens de master Law and Technology afgerond. Tijdens deze master heeft hij een thesis geschreven over het gebruik van artificial intelligence in medische apparaten. Centraal hierbij stond de problematiek rond de nakoming van de Europese medische hulpmiddelen verordening (MDR).

Sebastian heeft een brede interesse in onder andere technologie, recht, en de maatschappelijke vraagstukken die de raakvlakken van deze twee gebieden veroorzaken. Sebastian is nu werkzaam bij PMP als consultant en is met name geïnteresseerd in de complicaties voor de privacy die nieuwe technologie met zich meebrengt.

anna def 1x1

Anna Poulssen »  communicatie & PR

Anna Poulssen is studente Communicatie- en informatiewetenschappen (UU) en richt zich in haar studie op organisationele communicatie en de begrijpelijkheid, toegankelijkheid en overtuigingskracht van informatie. Daarnaast wil zij haar kennis over beleidscommunicatie uitbreiden en volgt daarom een minor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (UU). Anna past de kennis uit deze studierichtingen toe om bij Privacy Management Partners de online communicatie en marketing verder te ontwikkelen, waarbij zij zich richt op het vergroten van de online vindbaarheid en aantrekkelijkheid van Privacy Management Partners.