Grip op de AVG

grip-op-de-avg-cover.png

 

Iedere organisatie heeft met privacy te maken. Veel van hen worstelen met het vinden van een goede aanpak, andere vragen zich af wat hun stakeholders precies van hen verwachten, en weer andere weten niet eens dat ook zij aan de slag moeten.

 
Over Grip op de AVG

Dit boek leidt u door de verschillende onderdelen van de wet – zoals de rechten van betrokkenen, het aantoonbaarheidsprincipe, risicogebaseerde maatregelen – en eindigt met een praktisch stappenplan naar naleving van de AVG.


Grip op de AVG gaat verder dan alleen de eisen en regels, en richt zich juist op de gedachte áchter de eisen. Het zet de beginselen van de privacywetgeving uiteen, zodat u de kennis opdoet om de AVG naar haar bedoeling in te vullen op een manier die past bij uw organisatie.

 

Bestel Grip op de AVG hier

 

Werkboek Grip op de AVG

Naast het boek ‘Grip op de AVG’, bieden wij ook het werkboek ‘Grip op de AVG’ aan, dat u ondersteunt met concrete handvatten om uw organisatie AVG-proof te maken. In het werkboek zitten sjablonen en handreikingen die als basis voor de benodigde AVG-documentatie kunnen dienen voor uw eigen organisatie. Voor inspiratie is ook één zo’n volledige uitwerking van documentatie opgenomen in het werkboek. Tot slot is een control framework bijgesloten; een overzicht van typische beheersmaatregelen waarop organisaties hun privacymanagement sturen. Lees hier meer over het werkboek en hoe u het kunt bestellen. 

 

Werkboek Grip op de AVG

 

Recensies

 

“De auteurs slagen erin om de privacywet (AVG) zodanig in begrijpelijke taal te vatten dat u niet alleen de privacywet beter leert begrijpen maar ook de achterliggende gedachten en ontstaansgeschiedenis.  Daarmee wordt iets dat heel ingewikkeld lijkt heel logisch!” 
Huub Mulders, senior privacy adviseur bij Gemeente Roermond
 
“Makkelijk leesbaar en praktisch toepasbaar.”
Roy Suurbier, Group Privacy Officer bij Delta Lloyd
 
“De auteurs loodsen de lezer door de AVG heen via de achtergrond en komen uiteindelijk bij de tips & trucs uit om te eindigen wat er precies verandert. Helder en als uitsmijter eindigt Grip op de AVG met een concrete aanpak waarmee je direct mee kan beginnen."
Michiel Scholten op Managementboek.nl