Over ‘Grip op de AVG’

Iedere organisatie heeft met privacy te maken. Veel van hen worstelen met het vinden van een goede aanpak, andere vragen zich af wat hun stakeholders precies van hen verwachten, en weer andere weten niet eens dat ook zij aan de slag moeten.

 

Nieuwe privacywet AVG

Ondertussen krijgt privacy elk jaar meer aandacht. Vanaf 25 mei 2018 kan niemand er meer omheen: dan treedt de Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens, de AVG, in werking.

Deze wet, voluit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan van veraf lijken op een Brusselse trein die op u af komt stevenen. Hij brengt een wagonlading nieuwe eisen en begrippen met zich mee: wat is nu bijvoorbeeld een ‘verwerkingsregister’? Waar bent u precies mee bezig wanneer u een ‘DPIA’ uitvoert?

 

Grip op de AVG

Dit boek leidt u door de verschillende onderdelen van de wet – zoals de rechten van betrokkenen, het aantoonbaarheidsprincipe, risicogebaseerde maatregelen – en eindigt met een praktisch stappenplan naar naleving van de AVG.

De opvolger van het boek Grip op Datalekken, Grip op de AVG gaat verder dan alleen de eisen en regels, en richt zich juist op de gedachte áchter de eisen. Het zet de beginselen van de privacywetgeving uiteen, zodat u de kennis opdoet om de AVG naar haar bedoeling in te vullen op een manier die past bij uw organisatie.

“De auteurs slagen erin om de privacywet (AVG) zodanig in begrijpelijke taal te vatten dat u niet alleen de privacywet beter leert begrijpen maar ook de achterliggende gedachten en ontstaansgeschiedenis.  Daarmee wordt iets dat heel ingewikkeld lijkt heel logisch!”

-Huub Mulders, senior privacy adviseur bij Gemeente Roermond

“Makkelijk leesbaar en praktisch toepasbaar.”

-Roy Suurbier, Group Privacy Officer bij Delta Lloyd

“De auteurs loodsen de lezer door de AVG heen via de achtergrond en komen uiteindelijk bij de tips & trucs uit om te eindigen wat er precies verandert. Helder en als uitsmijter eindigt Grip op de AVG met een concrete aanpak waarmee je direct mee kan beginnen. “

-Michiel Scholten op Managementboek.nl