Over de auteurs

Jeroen Terstegge_boek

mr drs J.H.J. Terstegge CIPP/E

Jeroen Terstegge was als Corporate Privacy Officer bijna tien jaar lang verantwoordelijk voor het wereldwijde privacybeleid van Philips. Jeroen is een van de geestelijke vaders van de ‘Binding Corporate Rules’, waarvoor hij namens Philips de IAPP Privacy Innovation Award kreeg. Eerder was hij werkzaam bij het College Bescherming Persoonsgegevens en schreef hij mee aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Jeroen is als voorzitter van de Commissie Privacy van VNO-NCW en MKB Nederland nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuwe privacywetgeving in Nederland en Europa. Jeroen adviseert met name complexe organisaties, multinationals en informatieketens. Daarnaast geeft hij privacytrainingen voor Euroforum en de IAPP.

Koen Versmissen_boek

Dr J.A.G. Versmissen CIPP/E

Koen Versmissen is van oorsprong informaticus en werkte ruim acht jaar bij het College Bescherming Persoonsgegevens in verschillende beleids- en leidinggevende functies. Sindsdien adviseert hij zowel de overheid als het bedrijfsleven bij privacyvraagstukken. Koen bouwde een reputatie op als trainer vanuit zijn eigen bedrijf De Privacypraktijk. Ook heeft hij voor diverse opdrachtgevers privacy impact assessments uitgevoerd.

Natalja Krijgsman_boek

Natalja Krijgsman MSc, CIPM

Natalja Krijgsman specialiseert zich als communicatiewetenschapper binnen PMP in transparantie, bewustwording en de inrichting van rechten van betrokkenen. Zij kan je vertellen hoe je de reputatieschade bij een datalek beperkt, en hoe je jezelf met privacy als MVO-strategie kunt onderscheiden. Daarnaast houdt zij zich bezig met de ethische vraagstukken rondom gegevensverwerkingen. Waar liggen de belangrijkste afwegingen en wat neem je mee om te zorgen voor een eerlijke uitkomst? Wie zijn degenen die betrokken zijn bij uw verwerking en welke effecten hebben uw beslissingen op hen? Rondom deze issues heeft zij onder andere onderzoek uitgevoerd voor een grote overheidsinstelling, verscheidene lezingen, trainingen en gastcolleges gegeven en adviseert zij voor en binnen PMP.