Licht op de digitale schaduw: verantwoord innoveren met Big Data

De interdisciplinaire expertgroep Big Data en Privacy, Big data Licht op de digitale schaduwsamengesteld uit experts vanuit de wetenschap, overheid, bedrijfsleven en politiek, heeft op 5 oktober haar eindrapport overhandigd aan de opdrachtgever, het Ministerie van Economische Zaken. De boodschap aan alle organisaties die big data voor hun innovatieplannen willen gebruiken: de mogelijkheden zijn er!

 

In de maatschappij zijn twee tegengestelde gedachtenstromen rond big data te onderscheiden. Enerzijds de angst voor schending van privacy. Anderzijds de verwondering over de vele nieuwe kansen die big data biedt, zoals innovaties in de zorg, bij energieverbruik of op het gebied van mobiliteit. Hoe verenigen we beide stromen en kunnen we omgaan met dilemma’s?

 

Het rapport, waaraan ook Jeroen Terstegge van Privacy management Partners heeft bijgedragen, reikt op basis van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gedragscodes en privacymanagementmaatregelen een raamwerk aan voor maatschappelijk verantwoord innoveren met  big data. Privacywetgeving is er niet alleen om privacy te beschermen, maar is óók bedoeld om vrij dataverkeer en innovatie te bevorderen.

 

Het rapport is een handreiking aan bedrijven en bevat allerlei concrete aanbevelingen: van privacy by design tot keurmerken en de tip aan de Autoriteit Persoonsgegevens om, naar Brits voorbeeld, bedrijven beter de mogelijkheid te bieden om te innoveren waar de wettelijke kaders nog weinig zijn uitgekristalliseerd (‘regulatory sandbox’). In het rapport wordt geadviseerd om ruimhartig in te spelen op de wettelijke ontwikkelingen – bijvoorbeeld door geschikte functionarissen voor gegevensbescherming (‘data protection officers’) aan te wijzen die big data projecten begeleiden.

 

‘Licht op de digitale schaduw’ biedt een overzichtelijke samenvatting van de mogelijkheden om te innoveren met Big Data, op een privacybestendige manier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *