Inhoud 2-daagse AVG-training - Privacy Management Partners

Inhoud 2-daagse AVG-training (vanaf 8 tot 25 personen)

De inhoud van de 2-daagse training bestaat uit de hieronder genoemde onderwerpen. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Inhoud Dag 1:

 1. Interactieve Quick Privacy Scan.
 2. Inleiding in privacy en bescherming persoonsgegevens
  • Privacy en gegevensbescherming in grondrechtelijk perspectief (EVRM, Handvest)
  • Gegevensverwerking in ethisch perspectief
  • Hoe bepaal je de impact van de verwerking op ‘rechten en vrijheden van personen’?
 3. Begrippenkader, toepasselijkheid, verwerkingsbeginselen en verwerkingsgrondslagen, o.a.:
  • Wat is een persoonsgegeven?
  • Wanneer ben je een verwerkingsverantwoordelijke?
  • Wat is een verwerker?
  • Wanneer moet je toestemming vragen en welke eisen kleven daaraan?
  • Wat is het ‘gerechtvaardigd belang’ en onder welke voorwaarden mag je dat toepassen?

Inhoud Dag 2:

 1. Rechten betrokkenen onder de AVG, o.a.
  • Inzagerecht
  • Recht om ‘vergeten te worden’
  • Dataportabiliteit
  • Profiling en geautomatiseerde besluitvorming.
 2. Verplichtingen onder de AVG, o.a.
  • Aspecten van privacymanagement
  • Data protection impact assessments
  • Positie en taken FG
  • Verwerkersovereenkomsten
  • Meldplicht datalekken
  • Documentatieplicht
 3. Internationaal gegevensverkeer
 4. Handhaving en rechtsbescherming
 5. Uitvoeringswet AVG
 6. Capita selecta in overleg met klant (max 1 uur)
  1. Bijv. privacy van werknemers, direct marketing, cookies