Inhoud 1-daagse AVG-training - Privacy Management Partners

Inhoud 1-daagse AVG-training (vanaf 8 tot 25 personen)

De inhoud van de 1-daagse training bestaat uit de hieronder genoemde onderwerpen. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

 1. Inleiding in privacy en bescherming persoonsgegevens
  • Principes van gegevensverwerking
  • Proportionaliteit en belangenafweging
 2. Begrippenkader, toepasselijkheid, verwerkingsbeginselen en verwerkingsgrondslagen, o.a.:
  • Wat is een persoonsgegeven?
  • Wat zijn bijzondere gegevens?
  • Welke gevoelige gegevens zijn er nog meer?
  • Wanneer ben je een verwerkingsverantwoordelijke?
  • Eisen in geval van medeverantwoordelijkheid
  • Wat is een verwerker?
  • Eisen aan het inhuren van een verwerker
 3. Voorwaarden aan de gegevensverwerking
  • Op welke gronden mag je persoonsgegevens verwerken?
  • Wanneer moet je toestemming vragen en welke eisen kleven daaraan?
  • Wat is het ‘gerechtvaardigd belang’ en onder welke voorwaarden mag je dat toepassen?
 4. Rechten betrokkenen onder de AVG, o.a.
  • Eisen aan transparantie
  • Inzagerecht / correctierecht
  • Recht om ‘vergeten te worden’
  • Dataportabiliteit
  • Bewaar
  • Profiling en geautomatiseerde besluitvorming.
 1. Verplichtingen onder de AVG, o.a.
  • Privacymanagement
  • Data Protection by design en default
  • Verwerkingsregister
  • Informatiebeveiliging
  • Meldplicht datalekken
  • Data protection impact assessments
  • Positie en taken Functionaris Gegevensbescherming
 2. Internationaal gegevensverkeer
  • Wat is internationaal gegevensverkeer?
  • Welke landen garanderen een passend beschermingsniveau?
  • Hoe gebruik je de Europese modelcontracten?
  • Welke mogelijkheden zijn er nog meer om gegevens te exporteren?
 3. Handhaving en rechtsbescherming
  • Wat zijn de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens?
  • Welke sancties kan de Autoriteit Persoonsgegevens opleggen?
  • Wat kunnen betrokkenen doen?