Tooling & technologie - Privacy Management Partners

Tooling & technologie

PrivacyPerfect, beheertool op register van verwerkingen

Hoe voorkomt u dat AVG-compliance meer tijd kost dan nodig is? Met de PrivacyPerfect-tool heeft u direct inzicht in uw verwerkingen en laat u uw stakeholders in één oogopslag zien dat u persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt.
PrivacyPerfect geeft een compleet inzicht in uw verwerkingen (conform artikel 30 AVG), incidenten en risico-analyses. U beschikt over een complete en eenvoudig te gebruiken privacybeheertool voor uw Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en uw Privacy Officer (PO).

PMP ondersteunt u bij een optimaal gebruik voor uw organisatie:

  • Softwarelicenties
  • Inrichting van de privacy-administratie op uw organisatie
  • Training en helpdesk op het gebruik van de tooling
  • Juridische kennis bij de implementatie

 

Ontdek de voordelen van PrivacyPerfect

 

Bekijk de animatie (Engelstalig en circa 5 minuten) hieronder of vraag een online demo aan. (ca 1 uur).

PrivacyPerfect zelf uitproberen

Maak gebruik PrivacyPerfect gedurende 5 dagen met een tijdelijk account (‘Proof of Concept’). Hierbij modelleren we een aantal verwerkingen voor u.
Neem voor meer informatie over een demo of Proof of Concept contact met ons op.

Privacy & technologie

Privacy en technologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij het beveiligen van uw informatie bijvoorbeeld en bij het inrichten van nieuwe informatiessystemen, processen en procedures op basis van privacy by design.

Softwaretools maken uw privacymanagement effectiever en de taken van uw Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) eenvoudiger.

Laat PMP u helpen om kansen en mogelijkheden te benutten als het gaat om privacy en technologie. Binnen ons team vindt u onder meer privacyspecialisten met een gedegen achtergrond in de ICT.

Informatiebeveiliging

Het inrichten van een beheerproces rondom informatiebeveiliging is onderdeel van AVG-compliance. Door de toenemende digitalisering is uw organisatie verder steeds meer afhankelijk van betrouwbare informatie die u deelt waar mogelijk en vertrouwelijk houdt als dit nodig is. Goede redenen om veel aandacht te besteden aan de veiligheid van uw ICT-infrastructuur en informatiehuishouding.

Stappenplan

Via een duidelijk stappenplan ondersteunen wij u bij het opstellen en implementeren van een informatiebeveilingsbeleid en de bijbehorende managementaanpak. Hierbij zorgen we natuurlijk voor aansluiting op bestaande governancestructuren, risicovolle processen en maatregelen.
Werkt u graag samen met een privacy-specialist om uw informatiebeveiling op orde te brengen en te houden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over het stappenplan.

Privacy by design

Bij het ontwerpen en beheren van elke informatielevenscyclus eist de AVG dat u vanaf het begin privacybescherming als uitgangspunt neemt. Dit is het principe van ‘privacy by design’. Dit betekent dat u proactieve maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen in het geheel van de systemen, processen en procedures die u inricht en gebruikt.

Voor privacy by design gelden de volgende principes:

  • Dataminimalisatie
  • Voorkomen is beter dan genezen
  • Privacy is de standaard (‘privacy by default’)
  • Integratie van gegevensbescherming en -beveiliging
  • End-to-end beveiliging
  • Zichtbaarheid en transparantie

Om het beschermen van persoonlijke gegevens te ondersteunen zijn verschillende oplossingen beschikbaar waaronder gegevenstoegang-, encryptie- en pseudonimiseringstechnieken. De verzamelnaam voor deze technieken is Privacy Enhancing Technologies (PET’s)

Hoe vertaalt u privacy by design naar uw dagelijkse praktijk en welke oplossingen kiest u? Het team van PMP staat voor u klaar met gedegen kennis van privacy en ICT. Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor uw organisatie.