AVG-checks & -audits


Aantoonbaar (blijven) voldoen aan privacywetgeving brengt de nodige vragen met zich mee:

  • Worden persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt?
  • Zijn de juiste beveiligingsmaatregelen genomen?
  • Is de privacy-administratie op orde?


Het is belangrijk om deze vragen goed te kunnen beantwoorden en dus zeker te weten dat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de AVG. Daarom bieden wij organisaties de juiste aanpak om ‘in control’ te zijn én te blijven.

 

Privacybeleid beoordelen en controleren

Om aan te tonen dat een organisatie voldoet aan de eisen van de AVG, is het noodzakelijk om het privacybeleid te beoordelen en te controleren. Een externe, onafhankelijke partij kan dit vaak beter beoordelen dan de organisatie zelf. Onze professionals kunnen deze beoordeling op twee manieren uitvoeren: met de AVG-check of de privacy-audit. 

 

AVG-check

De AVG-check is een korte inhoudelijke toets waarin we beoordelen of uw aanpak zodanig is ingericht dat een proces aantoonbaar is. Hierbij wordt met name de opzet van het beleid gecontroleerd. Onze beoordeling geeft een indicatie van het volwassenheidsniveau van het beleid. We geven ook een aantal aandachtspunten en adviezen mee over de inrichting van het beleid.

 

Privacy-audit

De AVG schrijft voor dat u controleert of de kwaliteitseisen die uit DPIA’s voortkomen ook worden uitgevoerd. Dit is zeker belangrijk bij processen met een hoger risicoprofiel. Onze professionals staan klaar om deze audit voor u uit te voeren. Zo nodig kunt u zelfs beroep doen op geregistreerde auditors.  Zij controleren op onafhankelijke wijze op basis van vastgestelde normenkaders, zoals het Privacy Control Framework van NOREA (de beroepsorganisatie van IT-auditors). Deze audit biedt de noodzakelijke zekerheid (assurance) over de juistheid en volledigheid van het beoordeelde privacybeleid.

 

Onze onderscheidende multidisciplinaire aanpak

Bij de inhoudelijke beoordeling van een privacybeleid hanteren wij altijd een multidisciplinaire aanpak: juridisch, operationeel en technisch. Hiermee onderscheidt PMP zich van andere organisaties die deze beoordelingen slechts vanuit één perspectief uitvoeren.

 

Gratis en vrijblijvende intake

Onze AVG-checks en -audits bieden u zekerheid. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden? Wij nodigen u graag uit voor een gratis en vrijblijvende intake. Neem contact met ons op voor meer informatie.