Privacychecks & -audits - Privacy Management Partners

Privacychecks & -audits

Privacychecks & -audits

Aantoonbaar (blijven) voldoen aan privacywetgeving brengt de nodige vragen met zich mee:

  • Verwerken wij persoonsgegevens op de juiste manier?
  • Hebben we de juiste beveiligingsmaatregelen genomen?
  • Is onze privacy-administratie op orde?

PMP helpt organisaties om ‘in control’ te zijn én te blijven als het om privacymanagement gaat.

Aantoonbaar voldoen aan privacywetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels ter bescherming van persoonsgegevens. Het verplicht uw organisatie om aantoonbaar ‘in control’ te zijn wat de privacybeleidsvoering betreft. Wat betekent dit concreet? Voorafgaand aan, tijdens en rondom de verwerkingen moet u technische en organisatorische maatregelen nemen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij uw organisatie zelf.

Privacymanagementsysteem beoordelen en controleren

Hoe toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de eisen vanuit de AVG en dat u de benodigde maatregelen voldoende geïmplementeerd heeft? Hiervoor is het noodzakelijk om uw privacymanagementproces te laten beoordelen en te controleren. PMP heeft hiervoor 2 producten ontwikkeld: de privacycheck en de privacy-audit. Binnen onze PrivacyProof®-methode vindt u deze diensten in module 4 (Beheer & tooling). Checks en audits bieden wij uiteraard ook aan als losstaande diensten.

Privacycheck

Dit is een inhoudelijke test waarbij wij in korte tijd beoordelen of uw privacymanagementsysteem voldoende is ingericht. Hierbij controleren we vooral de opzet van het systeem. U ontvangt vervolgens een beoordeling met een indicatie van het volwassenheidsniveau van uw privacymanagementsysteem.

Privacy-audit

Dit is een toets die onze geregistreerde auditors voor u uitvoeren. Dit doen zij op onafhankelijke wijze en op basis van een vastgesteld normenkader. Bijvoorbeeld het Privacy Control Framework van NOREA (beroepsorganisatie van IT-auditors). U krijgt zekerheid (Assurance) over de juistheid en volledigheid van uw privacymanagement.

Multidisciplinaire aanpak

Bij de inhoudelijke beoordeling van uw privacymanagementsysteem hanteren wij een multidisciplinaire aanpak vanuit elk oogpunt: juridisch, operationeel en technisch. Hiermee onderscheiden wij ons van andere organisaties die deze beoordelingen uitvoeren vanuit slechts één perspectief.

Vertrouw op privacychecks en -audits van PMP

Kiest u ook voor de zekerheid van aantoonbaar (blijven) voldoen aan privacwetgeving? Dat begint met een privacycheck of -audit via PMP. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden.