Training data-ethiek

Doelgroep – De training data-ethiek is voor beslissers, projectvoerders en professionals die zelf willen begrijpen wat maatschappelijk verantwoord omgaan met data inhoudt, om van hieruit de juiste keuzes te maken. De training is onmisbaar voor wie verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld cameratoezicht, digitale overheid, ontwikkeling van smart city, fraudebestrijding of onderzoek naar ondermijning met behulp van ‘big data’.

Vorm - Eendaagse training

Groepsgrootte - 8 tot 16 deelnemers.

Inhoud – De training data-ethiek van Privacy Management Partners is toegespitst op overheidsvraagstukken, maar daarom niet minder leerzaam voor bedrijven. We verkennen de huidige trends in digitalisering – met name op het gebied van gezichtsherkenning, algoritmes, analytics en profiling.

Je leert de verbanden zien tussen data-ethiek, klantgerichtheid en efficiency, en de mechanismes begrijpen van privacy als showstopper. Wat bedoelen we eigenlijk met ‘privacy’ en hoe verhouden de AVG en de cookiewetgeving zich daartoe? Na afloop van de training begrijp je de belangrijkste knoppen waaraan gedraaid moet worden voor administratieve klantgerichtheid, behoorlijk bestuur in het digitale tijdperk en begrip en draagvlak voor de digitale overheid.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Contactformulier