Praktijktraining PIA

 

Doelgroep - Privacy officers, privacycontactpersonen, projectmedewerkers en anderen die een rol spelen bij het opstellen van (D)PIA’s. Ingangseis is kennis van de AVG op het niveau van onze tweedaagse basistraining AVG.

Vorm - Vijf sessies van een dagdeel (eerste sessie: vier uur; tweede t/m vijfde sessie: drie uur), met tussenpozen van één tot drie weken.

Groepsgrootte - 4 tot 6 deelnemers.

Inhoud - Een praktijktraining, waarin “leren door het te doen” centraal staat. In de eerste sessie kiezen de deelnemers een casus uit de praktijk van hun eigen organisatie waarvoor ze tijdens de rest van de training een PIA gaan uitvoeren langs de lijnen van het Model PIA Rijksdienst. Per sessie komt één van de vier hoofdstukken van het model aan bod. Dit is huiswerk, dat de cursisten aan elkaar presenteren. De inhoudelijke aanpak van de PIA staat centraal. Daardoor leren cursisten niet alleen hoe een PIA uit te voeren, maar doen zijn en passant ook nog flink wat AVG-kennis op. Ook het PIA-proces komt aan de orde.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contactformulier