Kennistafels

Kennistafel: met vertrouwen aan de slag met algoritmes
Kennistafel: verplichte audit Wet politiegegevens 2021

 

Kennistafel: met vertrouwen aan de slag met algoritmes

Op donderdag 15 april van 14.00u tot 16.30u organiseren wij bij PMP weer een online kennistafel over algoritmes en hoe deze te beoordelen.

Werkprocessen die op algoritmes zijn gebaseerd worden steeds meer het nieuwe normaal. Wat zijn hierbij de risicofactoren en wat zijn handvatten om hiermee om te gaan? Vanuit onze ervaring met privacyrisicoanalyses en privacymanagement hebben we naar verschillende aanpakken gekeken en een voor onze opdrachtgevers praktische aanpak samengesteld: de Algoritme Effect Beoordeling.

Wat gaan we doen tijdens de kennistafel?

In de kennistafel bespreken we de ervaringen en eventuele knelpunten bij het beoordelen van algoritmische toepassingen en de vorming van AI-beleid. De kennistafel bestaat uit drie onderdelen:

  • Korte kernschets op algoritmische toepassingen en type vraagstukken
  • Tour d’horizon op enkele in Nederland gebruikte toetsingskaders waaronder de PMP aanpak Algoritme Effect Beoordeling
  • Hoe deze toe te passen. Bespreken van praktijkervaringen en knelpunten van de deelnemers

De kennistafel wordt uitgevoerd door Joris Hutter en Koen Versmissen. Michelle Wassenaar zal de sessie begeleiden als moderator.

Aanmelden:

  • De online kennistafel is op donderdag 15 april van 14:00 uur tot 16:30 uur
  • De kennistafel wordt kosteloos aangeboden
  • Vanwege het interactieve karakter is er plaats voor 12 deelnemers
  • Aanmelden via e-mail naar michelle.wassenaar@pmpartners.nl

image-2021-03-23-at-5-27-15-pm.png

 

 

Kennistafel: verplichte audit Wet politiegegevens 2021

Op donderdag 22 april tussen 14.00u en 16.00u organiseren wij vanuit PMP een online kennistafel over de verplichte audit Wet politiegegevens 2021.

Samen met de invoering van de AVG in 2018, vond er ook een aanpassing plaats van de Wet politiegegevens (Wpg). Die aanpassing van de Wpg is voor gemeenten van belang. Op basis hiervan is het in 2021 namelijk verplicht om een audit op de informatiesystemen van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit te voeren. Denk bij boa’s aan parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs, leerplichtambtenaren en sociaal rechercheurs. Hun werk valt vaak ook onder de AVG. Dus wanneer is de AVG van toepassing? Wanneer de Wpg? En hoe zit het met de verplichte Wpg-audit 2021?

Wat gaan we doen tijdens de kennistafel?

Erwin van Vuuren, specialist op Wpg-gebied verzorgt de presentatie en we bespreken hoe je de audit het handigst aanpakt. De kennistafel is bedoeld voor FG’s en privacy officers. Voor leidinggevenden en bestuurders organiseert PMP een lesdag in twee delen op dinsdagmiddag 18 mei en donderdagmiddag 3 juni.

Aanmelden:

  • Donderdag 22 april van 14.00u tot 16.00u
  • Deelname kost 50 euro. Voor PMP klanten is deelname kosteloos.
  • Aanmelden via e-mail naar tdc@pmpartners.nl