FG/DPO training

 

Doelgroep - Huidige en toekomstige Functionaris Gegevensbescherming, Data Protection Officer, Privacy Officer.

Vorm - Vier dagen training in een periode van een maand. Naast hoofddocent Sergej Katus, ook gastdocenten. Training wordt in samenwerking met een trainingsinstituut aangeboden, waardoor de deelnemer ook ervaring op doet van deelnemers uit andere organisaties

Groepsgrootte - 8 tot 20 deelnemers.

Inhoud - Je leert uit de eerste hand hoe je aan de functie handen en voeten geeft en wat de valkuilen zijn. De opleiding is praktisch ingestoken en is nuttig voor DPO’s/FG’s in zowel de publieke als private sector.

  • Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden als DPO/FG?
  • Welke eisen stelt de AVG en op welke manieren kan de DPO/FG-functie worden vormgegeven?
  • Hoe bied je als DPO/FG meerwaarde voor je organisatie?
  • Hoe houd je toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?
  • Waaraan herken je de juiste aanpak?
  • Hoe help je de juiste aanpak op te zetten of vorm te geven als deze ontbreekt?
  • Hoe ga je om met Privacy Impact Assessments (PIA’s)?
  • Hoe verhouden PIA’s zich tot Privacy by design en Privacy by default?
  • Wie zijn de doelgroepen en hoe ga je met hen om?
  • Hoe schakel je, voor zover nodig, met het landelijke toezicht (m.n. de Autoriteit Persoonsgegevens)?

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contactformulier