FG dienstverlening - Privacy Management Partners

Op basis van artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn bepaalde organisaties verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Geldt deze verplichting niet in uw geval? Dan kan het een verstandige keuze zijn om alsnog een FG aan te stellen. In beide situaties stelt de AVG dezelfde strenge eisen aan de kennis en vaardigheden van uw FG.

 

FG-opleiding en -coaching

Zoekt u een privacy-specialist die op effectieve en (kosten)efficiënte wijze de rol van FG kan vervullen? PMP zorgt voor de juiste persoon en maakt inzichtelijk welke investering hieraan verbonden is.
Wij coachen en leiden FG’s op en kunnen als geen ander de geschiktheid van kandidaten beoordelen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Een externe FG op AVG-kwaliteitsniveau

De AVG laat u de keuze om een FG in dienst te nemen of om een externe specialist in te huren.
Een externe FG biedt een belangrijk voordeel. Deze is in de regel beter in staat om in onafhankelijkheid te toetsen en te adviseren. Hierdoor komt hij of zij voor stakeholders overtuigender over. Bij goed samenspel met de organisatie is ook een externe FG goed op de hoogte van de praktische situatie.

 

Voordelen van een externe FG via PMP

• Privacy-experts met jarenlange toezichtservaring
• Compacte manier van toetsen en adviseren
• Vaste en duidelijke urenbegroting vooraf
• Afstemming op uw bedrijfsvoering en voorkeuren
• CIPP/E en CIPM-certificering volgens ISO 17024:2012

Besluit u om via PMP een FG in te huren? Dan haalt u altijd een vertrouwde privacy-specialist in huis. Wij stellen een FG ter beschikking vanuit ons eigen team of uit ons vertrouwde netwerk.

 

Check voor externe FG van uw keuze

Heeft u zelf een externe FG op het oog? Met een check van PMP weet u zeker dat deze persoon over de juiste expertise beschikt om deze rol voor uw organisatie te vervullen.