Grip op datalekken  
Bent u voorbereid op de AVG?
Grip op privacy

Diensten

Privacy Management

Privacymanagement

Advisering en modelaanpak waarmee u uw privacyrisico’s beheerst en aantoonbaar voldoet aan de wet. Het opzetten van privacybeleid of een integrale aanpak, zoals onze PrivacyManager software voor gemeenten en verzekeraars.

privacy compliance

Compliance-toetsing en regulatory affairs

Geheel of gedeeltelijke uitbesteding van de werkzaamheden van een Functionaris voor Gegevensbescherming*. Wij bieden ook coaching en ondersteuning voor privacy officers of andere professionals.

privacy academie

PMP PrivacyAcademie

Trainingen, workshops en coaching op het gebied van privacy compliance. Zowel in-house als open trainingen. Zie onze PMP PrivacyAcademie voor een overzicht.

data inventarisatie

Data-inventarisatie

In kaart brengen van gegevensverwerkingen, informatieketens en dataopslag waarop privacywetgeving van toepassing is.

helpdesk

Helpdesk

1e en 2e lijn ondersteuning bij juridische vragen, assistentie bij datalekken of het maken van bewerkersafspraken. Bel onze helpdesk: 085-0653174.

pia

Privacy Impact Assessments

Uitvoering van privacy-effectbeoordelingen (PIA’s). Onze PIA-rapportages bieden zowel inzicht in risico’s als oplossingsrichtingen.