Decentrale overheid (gemeentes) - Privacy Management Partners

Decentrale overheid (gemeentes)

Hoe gaat u om met privacy-risico’s binnen de administratieve organisatie van uw gemeente, provincie of waterschap? Hoe verwerkt u gevoelige informatie op een effectieve manier en wekt u vertrouwen bij alle betrokkenen?

De AVG en privacymanagement in het algemeen brengen uitdagende vraagstukken met zich mee. De specialisten van PMP helpen u met passende antwoorden.

Wat is uw visie op privacy?

Als het om privacymanagement gaat hanteren veel decentrale overheden vooral een operationele aanpak. Een bestuurlijke visie en de benodigde beleidscoördinatie ontbreken vaak. Herkent u deze situatie? Dan loopt u het risico om uw eigen organisatie én uw ketenpartners onnodige beperkingen op te leggen of om verkeerde beslissingen te nemen. Hierdoor creëert u ongewild extra privacy-risico’s en komt het vertrouwen van belanghebbenden onder druk te staan.

PrivacyProof®-methode

In de praktijk zien we dat veel organisaties niet goed weten waar ze moeten beginnen met de AVG. Op basis van onze jarenlange ervaring ontwikkelden wij de PrivacyProof®-methode. Hiermee bouwt u stapsgewijs aan een effectief privacymanagementsysteem. Van inventarisatie van privacyvraagstukken en strategiebepaling tot plan van aanpak en privacychecks & -audits.
Onze specialisten hanteren een praktijkgerichte aanpak. U krijgt grip op privacy en bent in staat om met vertrouwen verantwoording af te leggen conform het accountability-beginsel van de AVG.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Als decentrale overheidsinstantie bent u verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Wij helpen u graag om deze belangrijke rol in te vullen. Met een privacyspecialist uit ons eigen team of ons vertrouwde netwerk. Neem voor meer informatie over onze FG-diensten contact met ons op.

Beheertool op uw register van verwerkingen

Uw privacymanagement (en de rol van uw FG) maakt u eenvoudiger en effectiever door onze softwaretool PrivacyPerfect. U heeft direct inzicht in uw verwerkingen en maakt u stakeholders in één oogopslag duidelijk dat u persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt. Neem voor meer informatie over PrivacyPerfect contact met ons op.

Gratis en vrijblijvende intake

Kiest u voor een gedegen aanpak van uw privacyvraagstukken met vertrouwde privacy-specialisten? Neem dan contact met ons op en plan een afspraak voor een gratis en vrijblijvende intake.